Search form

أَعْمَالْ 23:29

29وِعْرَفْتْ الِّي التُّهْمَة الِّي تَاهْمِينُو بِيهَا تْخُصْ الشَّرِيعَة مْتَاعْهُمْ وْمَا لْقِيتْ عْلِيهْ حَتَّى ذَنْبْ يِسْتْحَقْ عْلِيهْ المُوتْ وِلاَّ حَتَّى الحَبْسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index