Search form

أَعْمَالْ 25

بُولُسْ يْحِبْ يَاقِفْ قُدَّامْ القَيْصِرْ

1ثْلاَثَة أَيَّامْ بَعْدْ مَا وَلَّى فَسْتُوسْ وَالِي، مْشَى مِنْ مْدِينِةْ قَيْصَرِيَّة لْأُورْشَلِيمْ. 2يَاخِي جَاوْهْ رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وْأَعْيَانْ اليْهُودْ وْقَدّْمُوا وِشْكَاوْ بْبُولُسْ وْأَكّْدُوا عْلِيهْ 3بَاشْ يِكْرِمْهُمْ وِيْرَجَّعْ بُولُسْ لْأُورْشَلِيمْ، وْعَمْلُولُو حِيلَة بَاشْ يُقْتْلُوهْ فِي الثْنِيَّة. 4جَاوِبْهُمْ فَسْتُوسْ بِلِّي بُولُسْ بَاشْ يَبْقَى مَحْطُوطْ فِي الحَبْسْ فِي قَيْصَرِيَّة وِلِّي هُوَ بَاشْ يِمْشِي الغَادِي عْلَى قْرِيبْ. 5وْقَالْ: «خَلِّي يِمْشِيوْ مْعَايَا المَسْؤُولِينْ مْتَاعْكُمْ وْإِذَا كَانْ الرَّاجِلْ هَاذَا عَامِلْ أَيْ حَاجَة غَالْطَة مَا عْلِيكُمْ كَانْ تِتْهْمُوهْ قُدَّامِي.»

6وْعَدَّى فَسْتُوسْ ثْمَنْيَة وِلاَّ عَشْرَة أَيَّامْ فِي أُورْشَلِيمْ وْمِنْ بَعْدْ رْجَعْ لِمْدِينِةْ قَيْصَرِيَّة وْمِنْ الغُدْوَة قْعَدْ فِي المَحْكْمَة، وِأْمَرْ بَاشْ يْجِيبُوا بُولُسْ. 7وْكِجَا بُولُسْ دَارُوا بِيهْ اليْهُودْ الِّي جَاوْ مِنْ أُورْشَلِيمْ وتِهْمُوهْ بْبَرْشَة حَاجَاتْ خْطِيرَة آمَا مَا كَانِشْ عِنْدْهُمْ دَلِيلْ. 8وْدَافِعْ بُولُسْ عْلَى رُوحُو وْقَالْ: «آنَا مَا عْمَلْتْ حَتَّى ذَنْبْ ضِدْ الشَّرِيعَة مْتَاعْ اليْهُودْ وِلاَّ الهَيْكِلْ وِلاَّ القَيْصِرْ.» 9وِبْرَغْمْ الشَّيْء هَاذَا فَسْتُوسْ حَبْ يْرَضِّي اليْهُودْ، وِسْإِلْ بُولُسْ: «تْحِبِّشْ تِمْشِي لْأُورْشَلِيمْ وْيِتْحْكَمْ عْلِيكْ فِيهَا قُدَّامِي عْلَى التُّهَمْ هَاذُمْ؟» 10جَاوِبْ بُولُسْ: «آنَا مُوجُودْ فِي المَحْكْمَة مْتَاعْ القَيْصَرْ وْيِلْزِمْ يِتْحْكَمْ عْلِيَّ فِيهَا. مَا عْمَلْتْ حَتَّى حَاجَة غَالْطَة فِي حَقْ اليْهُودْ وْإِنْتِ تَعْرِفْ الشَّيْء هَاذَا بِالقْدَا. 11كَانْ جِيتْ عْمَلْتْ حَاجَة غَالْطَة نِسْتْحَقْ عْلِيهَا بَاشْ تِعْدْمُونِي تَالِي رَانِي مَا نُهْرُبْشْ مِالمُوتْ، آمَا إِذَا كَانْ التُّهَمْ مْتَاعْ النَّاسْ هَاذُومَا مَا هِيشْ صْحِيحَة، حَتَّى حَدْ مَا عَنْدُو الحَقْ بَاشْ يْسَلِّمْنِي لِيهُمْ بَاشْ يُحْكْمُوا عْلِيَّ وْآنَا نُطْلُبْ بَاشْ تَبْعْثُونِي لِلقَيْصَرْ.» 12بَعْدْهَا تْنَاقِشْ فَسْتُوسْ مْعَ المَجْلِسْ مْتَاعُو وْقَالْ لْبُولُسْ: «عْلَى خَاطْرِكْ طْلَبْتْ بَاشْ نَبْعْثُوكْ لِلقَيْصَرْ إِمَّالاَ بَاشْ تِمْشِي لِلقَيْصَرْ.»

بُولُسْ وِالمَلِكْ أَغْرِيبَاسْ

13وْبَعْدْ أَيَّامَاتْ جَا المَلِكْ أَغْرِيبَاسْ وْأُخْتُو بَرْنِيكِي لِمْدِينِةْ قَيْصَرِيَّة بَاشْ يْسَلْمُوا عْلَى فَسْتُوسْ. 14بَعْدْ مَا قَعْدُوا أَيَّامَاتْ، حْكَى فَسْتُوسْ لِلمَلِكْ عْلَى القَضِيَّة مْتَاعْ بُولُسْ وْقَالْ: «عِنْدْنَا رَاجِلْ خَلاَّهْ فِيلِكْسْ فِي الحَبْسْ. 15وَقْتِلِّي مْشِيتْ لْأُورْشَلِيمْ شْكَاوْ بِيهْ رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِالشْيُوخْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْطَلْبُوا مِنِّي بَاشْ نُحْكُمْ عْلِيهْ. 16وْقُلْتُلْهُمْ الِّي مُوشْ مِنْ عَادِةْ الرُّومَانْ بَاشْ يُحْكْمُوا عْلَى وَاحِدْ قْبَلْ مَا يِتْقَابِلْ مْعَ النَّاسْ الِّي شَاكِينْ بِيهْ بَاشْ تْكُونْ عَنْدُو الفُرْصَة بَاشْ يْدَافِعْ عْلَى رُوحُو. 17وْوَقْتِلِّي جاوْ هْنَا مَا ضَيَّعْتِشْ الوَقْتْ وْمِنْ غُدْوَة عْمَلْتْ جَلْسَة في المَحْكْمَة وِأْمَرْتْ بَاشْ يْجِيبُوا المُتَّهَمْ. 18وْوَقْتِلِّي حَضْرُوا النَّاسْ الِّي شَاكِينْ بِيهْ مَا قَالُوا حَتَّى شَيْء مِالحَاجَاتْ الخَايْبَة الِّي مْشَى فِي بَالِي الِّي هُومَا بَاشْ يِتْهْمُوهْ بِيهَا. 19آمَا نَاقْشُوهْ فِي حَاجَاتْ تْخُصْ الدِّينْ مْتَاعْهُمْ وِعْلَى رَاجِلْ إِسْمُو يَسُوعْ مَاتْ وْبُولُسْ يْقُولْ الِّي هُوَ حَيْ. 20يَاخِي حِرْتْ، وِسْإِلْتْ بُولُسْ إِذَا كَانْ هُوَ يْحِبْ يِمْشِي لْأُورْشَلِيمْ بَاشْ يِتْحْكَمْ عْلِيهْ الغَادِي. 21آمَا بُولُسْ طْلَبْ بَاشْ القَضِيَّة مْتَاعُو تِتْرْفَعْ لِلقَيْصَرْ بَاشْ هُوَ الِّي يُحْكُمْ عْلِيهْ وَلِّيتْ أْمَرْتْ بَاشْ يِتْحَطْ تَحْتْ العَسَّة حَتَّى لِينْ نَبْعْثُو لِلقَيْصَرْ.» 22يَاخِي قَالْ أَغْرِيبَاسْ لْفَسْتُوسْ: «نْحِبْ نِسْمَعْ كْلاَمْ الرَّاجِلْ هَاذَا.» جَاوْبُو: «غُدْوَة تِسْمْعُو.»

23وِالغُدْوَة جَا المَلِكْ أَغْرِيبَاسْ وْأُخْتُو بَرْنِيكِي، وِسْتَقْبْلُوهُمْ إِسْتِقْبَالْ كْبِيرْ وْدُخْلُوا لِلقَاعَة مْتَاعْ الإِجْتِمَاعَاتْ وِمْعَاهُمْ القَادَة الكْبَارْ مْتَاعْ العَسْكِرْ وْأَعْيَانْ المْدِينَة. وِأْمَرْ فَسْتُوسْ بَاشْ يْجِيبُوا بُولُسْ. 24وْكِجَابُوهْ قَالْ فَسْتُوسْ: «يَا المَلِكْ أَغْرِيبَاسْ وْيَا الحَاضْرِينْ هْنَا الكُلْكُمْ الرَّاجِلْ هَاذَا الِّي قُدَّامْكُمْ شْكَاوْ بِيهْ شَعْبْ اليْهُودْ الكُلْ الِّي فِي أُورْشَلِيمْ وِلِّي سَاكْنِينْ هْنَا وْهُومَا يْصِيحُوا: "مَا يِسْتْحَقِّشْ يْعِيشْ." 25وِفْهِمْتْ الِّي هُوَ مَا عْمَلْ حَتَّى شَيْء يِسْتْحَقْ عْلِيهْ بَاشْ نِعْدْمُوهْ. آمَا هُوَ طْلَبْ بَاشْ يُحْكُمْ عْلِيهْ حَضْرِةْ القَيْصِرْ وْآنَا قَرِرْتْ بَاشْ نَبْعْثُو لِيهْ. 26آمَا مَا عِنْدِيشْ حَتَّى شَيْء وَاضِحْ بَاشْ نِكْتْبُو لِلقَيْصَرْ. هَاذَاكَا عْلاَشْ آنَا جِبْتُو قُدَّامْكُمْ الكُلْ وْبِالأَخَصْ قُدَّامِكْ إِنْتِ يَا المَلِكْ أَغْرِيبَاسْ، بَاشْ بَعْدْ التَّحْقِيقْ مْعَاهْ نَلْقَى شْنُوَّة بَاشْ نِكْتِبْ. 27رَاهُو مُوشْ مَعْقُولْ بَاشْ نَبْعِثْ وَاحِدْ مَحْبُوسْ لِلقَيْصَرْ مِنْ غِيرْ مَا نِكْتِبْ شْنُوَّة التُّهَمْ مْتَاعُو بِالضَّبْطْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index