Search form

أَعْمَالْ 25:18

18وْوَقْتِلِّي حَضْرُوا النَّاسْ الِّي شَاكِينْ بِيهْ مَا قَالُوا حَتَّى شَيْء مِالحَاجَاتْ الخَايْبَة الِّي مْشَى فِي بَالِي الِّي هُومَا بَاشْ يِتْهْمُوهْ بِيهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index