Search form

أَعْمَالْ 26:11

11وْعَذِّبْتْهُمْ بَرْشَة فِي المَجَامِعْ وِجْبَرْتْهُمْ بَاشْ يَكْفْرُوا، وُوْصُلْتْ نَحْقِدْ عْلِيهُمْ لْدَرْجِةْ انِّي وَلِّيتْ نْتَبِّعْ فِيهُمْ فِي المُدُنْ الِّي البَرَّا مِالبْلاَدْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index