Search form

أَعْمَالْ 26:9

9آنَا كَانْ مَاشِي فِي بَالِي الِّي يِلْزِمْنِي نَعْمِلْ الِّي نِقْدِرْ عْلِيهْ بَاشْ نْقَاوِمْ إِسْمْ يَسُوعْ النَّاصْرِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index