Search form

أَعْمَالْ 27

السْفَرْ لْرُومَا

1وْفِي الإِخِّرْ تْقَرَّرْ بَاشْ نْسَافْرُوا لْإِيطَالْيَا عْلَى البْحَرْ، وْثَمَّة قَايِدْ مْتَاعْ عَسْكِرْ إِسْمُو يُولْيُوسْ تَابِعْ لْفِرْقِةْ أُوغُسْطُسْ هُوَ الِّي حَطُّوهْ بَاشْ يْعِسْ عْلَى بُولُسْ وِعْلَى مْرَابِيطْ أُخْرِينْ. 2وِرْكِبْنَا فِي سْفِينَة جَايَة مِنْ بُرْطْ أَدْرَامِيتْ ومَاشْيَة لْبُرْطْ فِي جِيهِةْ أَسِيَّة، وِمْشَى مْعَانَا فِي الرِّحْلَة هَاذِي أَرِسْتَرْخُسْ مِنْ مْدِينِةْ تْسَالُونِيكِي الِّي فِي جِيهِةْ مَقْدُونِيَّة. 3وْمِنْ غُدْوَة وْصُلْنَا لِمْدِينِةْ صَيْدَا وْيُولْيُوسْ عْمَلْ البَاهِي مْعَ بُولُسْ وْخَلاَّهْ يْزُورْ صْحَابُو فِي مْدِينِةْ صَيْدَا بَاشْ يَاخُذْ مِنْ عِنْدْهُمْ الشَّيْء الِّي يِحْتَاجُو. 4وْسَافِرْنَا مِنْ بُرْطْ صَيْدَا وْجِبْنَا عْلَى الشَّطْ مْتَاعْ قُبْرُصْ عْلَى خَاطِرْ الرِّيحْ كَانِتْ عَاكْسِتْنَا. 5وِتْعَدِّينَا فِي البْحَرْ الِّي بِجْنَبْ جِيهِةْ كِيلِيكِيَّة وْبَمْفِيليَّة وِوْصُلْنَا لْبُرْطْ مِيرَا فِي جِيهِةْ لِيكِيَّة. 6وِالغَادِي لْقَى القَايِدْ مْتَاعْ العَسْكِرْ سْفِينَة جَايَة مِنْ مْدِينِةْ الإِسْكَنْدَرِيَّة ومَاشْيَة لْإِيطَالْيَا يَاخِي طْلَعْنَا فِيهَا. 7وْقَعْدِتْ السْفِينَة تِمْشِي بِالشْوَيَّة لْمُدَّة طْوِيلَة وِقْرُبْنَا مِنْ شَطْ كِنِيدُسْ بِصْعُوبَة كْبِيرَة آمَا الرِّيحْ مَا خَلاَّتْنَاشْ نُدْخْلُوا لِلبُرْطْ، يَاخِي سَافِرْنَا قْرِيبْ مِنْ شَطْ جَزِيرِةْ كْرِيتْ وِتْعَدِّينَا قْرِيبْ مِنْ رَاسْ سَلْمُونِي. 8وْبِصْعُوبَة كْبِيرَة وْصُلْنَا لْبُقْعَة تِتْسَمَّي «المَوانِي الجْمِيلَة» القْرِيبَة مِنْ مْدِينِةْ لَسَائيَّة.

9وْعَدِّينَا مُدَّة طْوِيلَة فِي البُقْعَة هَاذِيكَا حَتَّى لِينْ تْعَدَّى الصِّيفْ وْوَلَّي السْفَرْ فِي البْحَرْ مُخْطِرْ وْزَادَا وَقْتْ الصْيَامْ تْعَدَّى، يَاخِي نْصَحْ بُولُسْ البَحَّارَة الِّي فِي السْفِينَة. 10وْقَالْ: «يَا رْجَالْ آنَا نْرَى الِّي السْفَرْ تَوَّا مُخْطِرْ وْفِيهْ خْسَارَة كْبِيرَة، مُوشْ عْلَى السْفِينَة وِلِّي فِيهَا بَرْكْ، آمَا زَادَا عْلَى حْيَاتْنَا.» 11آمَا القَايِدْ مْتَاعْ العَسْكِرْ سْمَعْ كْلاَمْ رُيَّاسْ السْفِينَة وْمَا سْمَعْشْ كْلاَمْ بُولُسْ. 12وِالبُرْطْ مَا كَانِشْ صَالِحْ بَاشْ نْشَتِّيوْ فِيهْ هَاذَاكَا عْلاَشْ قَرِرُوا مُكْثِرْ البَحَّارَة بَاشْ نُخْرْجُوا مِالبُرْطْ مْعَمّْلِينْ بَاشْ يْعَدِّيوْ الشْتَاء فِي بُرْطْ فِينِكْسْ، وْكَانْ البُرْطْ هَاذَا فِي جَزِيرِةْ كْرِيتْ مْقَابِلْ الجَنُوبْ الغَرْبِي وِالشَّمَالْ الْغَرْبِي.

العَاصْفَة

13وْهَبِّتْ رِيحْ خْفِيفَة مِالجَنُوبْ، يَاخِي مْشَى فِي بَالْ البَحَّارَة الِّي الرِّيحْ بَاشْ تْهِزّْهُمْ لْبُرْطْ فِينِكْسْ يَاخِي طَلّْعُوا المُخْطَافْ مْتَاعْ السْفِينَة وْبَحّْرُوا بِجْنَبْ شَطْ كْرِيتْ. 14بَعْدْ شْوَيَّة هَبِّتْ رِيحْ قْوِيَّة يْسَمِّيوْهَا الشَّمَاليَّة الشَّرْقِيَّة. 15وِالرِّيحْ ضَرْبِتْ السْفِينَة بْقُوَّة حَتَّى لِينْ مَا عَادِشْ تْنَجِّمْ تْقَاوِمْهَا يَاخِي سَلِّمْنْا وْخَلِّينَا الرِّيحْ تْهِزّْنَا، 16لْبُقْعَة قْرِيبَة مِنْ جَزِيرَة صْغِيرَة اسْمْهَا كُودَا، وْبِصْعُوبَة كْبِيرَة نَجِّمْنَا نْطَلّْعُوا فْلُوكِةْ النْجَاةْ فُوقْ السْفِينَة. 17وِبْسُرْعَة البَحَّارَة عَمْلُوا اللاَّزِمْ وْرُبْطُوا وُسْطْ السْفِينَة بِالحْبَالْ، وْهَبّْطُوا القْلاَعَاتْ وِالحْبَالْ وْخَلَّاوْ السْفِينَة هَازْهَا المُوجْ عْلَى خَاطِرْهُمْ خَافُوا لاَ يُصْدْمُوا فِي الرْمَلْ الِّي قَاعِدْ يِتْحَرِّكْ مْتَاعْ شَطْ سِيرْتِسْ. 18وْفِي النْهَارْ الثَّانِي قْوَاتْ عْلِينَا الرِّيحْ وِبْدَاوْا يْنَقّْصُوا مِالسِّلْعَة الِّي هَازِّتْهَا السْفِينَة 19وْفِي النْهَارْ الثَّالِثْ رْمَاوْ مَاعُونْ السْفِينَة فِي البْحَرْ بِيدِيهُمْ. 20وِالعَاصْفَة كَانِتْ تَقْوَى نْهَارْ بَعْدْ نْهَارْ حَتَّى لِينْ وَلِّينَا مَا عَادِشْ نْشُوفُوا لاَ شَمْسْ وْلاَ نْجُومْ لْمُدِّةْ أَيَّامَاتْ وْفِي الإِخِّرْ مَا عَادِشْ عِنْدْنَا حَتَّى أَمَلْ الِّي أَحْنَا بَاشْ نِمْنْعُوا.

21وِالمْسَافْرينْ بَطّْلُوا المَاكْلَة لْمُدِّةْ طْوِيلَة، يَاخِي وْقُفْ بُولُسْ فِي وُسْطْهُمْ وْقَالْ: «يَا رْجَالْ كَانْ لاَزِمْ عْلِيكُمْ تِسْمْعُوا كْلاَمِي وْمَا تْسَافْرُوشْ مِنْ كْرِيتْ تَالِي رَاكُمْ مَنَّعْتُوا رْوَاحْكُمْ مِالظُّرُوفْ الصْعِيبَة وْمِالخْسَايِرْ هَاذِي. 22آمَا تَوَّا نُطْلُبْ مِنْكُمْ بَاشْ تِطْمَانُوا. حَتَّى حَدْ مَاهُو بَاشْ يْمُوتْ. آمَا السْفِينَة بَرْكْ بَاشْ تِتْكَسِّرْ. 23رَاهُو فِي اللِّيلَة الِّي فَاتِتْ ظْهُرْلِي مَلاَكْ مِنْ عِنْدْ اللهْ الِّي آنَا نِعْبِدْ فِيهْ وِلِّي آنَا زَادَا نِخْدِمْ فِيهْ. 24وْقَالِّي: "مَا تْخَافِشْ يَا بُولُسْ، لاَزِمْ تَاقِفْ قُدَّامْ القَيْصَرْ، وِعْلَى خَاطْرِكْ، اللهْ بَاشْ يْمَنَّعْ المْسَافْرِينْ الِّي مْعَاكْ الكُلْهُمْ." 25إِطْمَانُوا يَا رْجَالْ عْلَى خَاطِرْنِي نِمِّنْ بِالله، وِالشَّيْء الِّي قَالْهُولِي بَاشْ يْصِيرْ. 26آمَا لاَزِمْ السْفِينَة تَاقِفْ فِي جَزِيرَة مِالجُزُرْ.»

27وْفِي نُصْ لِيلِةْ أَرْبَعْطَاشْ كَانِتْ الرِّيحْ هَازِّتْنَا فِي بْحَرْ إِسْمُو أَدْرِيَا وْمَا كُنَّاشْ عَارْفِينْ لْوِينْ مَاشِينْ وِمْشَى فِي بَالْ البَحَّارَة الِّي هُومَا قُرْبُوا مِالبَرْ. 28قَاسُوا غُرْقْ المَاء لْقَاوْهْ أَرْبْعِينْ مِيتْرُو، وْبَعْدْ مُدَّة قَاسُوا مَرَّة أُخْرَى الغُرْقْ لْقَاوْهْ ثْلاَثِينْ مِيتْرُو. 29وْخَافُوا لَلسْفِينَة تُضْرُبْ الحْجَرْ وَلُّوا رْمَاوْ أَرْبْعَة مْخَاطِفْ مِنْ وْرَاهَا وْقَعْدُوا يُطْلْبُوا فِي رَبِّي بَاشْ يَطْلِعْ النْهَارْ. 30وْحَاوْلُوا البَحَّارَة بَاشْ يُهْرْبُوا مِالسْفِينَة، وْهَبّْطُوا فْلُوكِةْ النْجَاةْ وْقَالُوا الِّي هُومَا بَاشْ يَرْمِيوْ المْخَاطِفْ مِالقُدَّامْ. 31يَاخِي قَالْ بُولُسْ لِلقَايِدْ مْتَاعْ المْيَا وْلِلعَسْكَرْ: «إِذَا كَانْ هَاذُومَا مَا يَبْقُوشْ فِي السْفِينَة مَا كُمْشْ بَاشْ تِمْنْعُوا.» 32يَاخِي قَصُّوا العَسْكِرْ الحْبَالْ مْتَاعْ الفْلُوكَة وْخَلاَّوْهَا اطِّيحْ فِي المَاء.

33وْوَقْتِلِّي قْرِيبْ يَطْلِعْ النْهَارْ طْلَبْ بُولُسْ مِنْ النَّاسْ الكُلْ بَاشْ يَاكْلُوا وْقَالْ: «تْعَدُّوا أَرْبَعْطَاشِنْ يُومْ وْإِنْتُومَا مَا كْلِيتُوا حَتَّى شَيْء. 34وْآنَا نُطْلُبْ مِنْكُمْ بَاشْ تَاكْلُوا عْلَى خَاطِرْ هَاذَا بَاشْ يْعَاوِنْكُمْ بَاشْ تِمْنْعُوا وْحَتَّى وَاحِدْ مِنْكُمْ مَا هُو بَاشْ اطِّيحْ شَعْرَة مِنْ رَاسُو.» 35مِنْ بَعْدْ خْذَا الخُبْزْ وْشْكَرْ اللهْ قُدَّامْ النَّاسْ الكُلْ وْقَسْمُوا وِبْدَا يَاكُلْ. 36يَاخِي الكُلْهُمْ طْمَانُوا وِكْلاَوْ. 37وْكُنَّا مِيتِينْ وْسِتَّة وْسَبْعِينْ وَاحِدْ فِي السْفِينَة. 38وْبَعْدْ مَا شَبْعُوا رْمَاوْ القَمْحْ فِي البْحَرْ بَاشْ يْخَفَفُوا عْلَى السْفِينَة.

السْفِينَة تَضْرِبْ الرْمَلْ

39وْكِطْلَعْ النْهَارْ البَحَّارَة مَا عَرْفُوشْ البُقْعَة، آمَا شَافُوا شَطْ وْحَبُّوا يْخَرّْجُولُو السْفِينَة كَانْ نَجّْمُوا. 40وْقَصُّوا المْخَاطِفْ وْخَلاَّوْهُمْ يُغْرْقُوا. وْحَلُّوا الحْبَالْ الِّي تُرْبِطْ الدْمَانْ، وْطَلّْعُوا القْلاَعْ القُدَّامِي لِلرِّيحْ وِمْشَاوْ بِيهَا لِلشَّطْ. 41وْجَاوْ لِبْلاَصَة فِي الشَّطْ فِيهَا بَرْشَة رْمَلْ وْتِرْكِزْ النُّصْ القُدَّامِي مْتَاعْ السْفِينَة فِي الرْمَلْ وْمَا عَادِشْ يِتْحَرِّكْ وِالنُّصْ التَّالاَنِي قَاعِدْ يِتْكَسِّرْ مِنْ قُوِّةْ المُوجْ. 42وِالعَسْكِرْ حَبُّوا يُقْتْلُوا المْرَابِيطْ بَاشْ حَتَّى وَاحِدْ مِنْهُمْ مَا يُهْرُبْ لِلشَّطْ. 43آمَا القَايِدْ مْتَاعْ العَسْكِرْ كَانْ يْحِبْ يْمَنَّعْ بُولُسْ، وْمَا خَلاَّشْ العَسْكِرْ يَعْمْلُوا الِّي فِي بَالْهُمْ وِأْمَرْ الِّي يَعْرْفُوا يْعُومُوا بَاشْ يُخْرْجُوا هُومَا اللْوَالَى لِلبَرْ. 44وِالبْقِيَّة يْحَاوْلُوا بَاشْ يُوصْلُوا لِلبَرْ عْلَى اللُّوحْ وِلاَّ عْلَى الطْرُوفْ الِّي بْقَاتْ مِالسْفِينَة وْهَكَّا الكُلْهُمْ وُصْلُوا لِلبَرْ سَالْمِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index