Search form

أَعْمَالْ 27:10

10وْقَالْ: «يَا رْجَالْ آنَا نْرَى الِّي السْفَرْ تَوَّا مُخْطِرْ وْفِيهْ خْسَارَة كْبِيرَة، مُوشْ عْلَى السْفِينَة وِلِّي فِيهَا بَرْكْ، آمَا زَادَا عْلَى حْيَاتْنَا.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index