Search form

أَعْمَالْ 3

الرَّاجِلْ المَشْلُولْ يِتْشْفَى

1فِي وَقْتْ صْلاَةْ الثْلاَثَة مْتَاعْ العْشِيَّة مْشَى بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا لِلهَيْكِلْ. 2وْكَانْ بِحْذَا بَابْ الهَيْكِلْ الِّي يِتْسَمَّي بَابْ جْمِيلْ رَاجِلْ مَشْلُولْ مِلِّي تُولِدْ، يْجِيبُوهْ النَّاسْ كُلْ يُومْ وِيْحُطُّوهْ الغَادِي وْيُقْعُدْ يُطْلُبْ فِي الصُّدْقَة مِنْ عِنْدْ النَّاسْ الِّي يُدْخْلُوا لِلهَيْكِلْ. 3وَقْتِلِّي شَافْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا دَاخْلِينْ لِلهَيْكِلْ، طْلَبْ مِنْهُمْ صُدْقَة. 4يَاخِي خْزَرْلُو بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا بِلْقْدَا وْقَالُّو بُطْرُسْ: «أُخْزْرُلْنَا!» 5يَاخِي خْزَرِّلْهُمْ وِقْعَدْ يِسْتَنَّى بَاشْ يِتْصَدّْقُوا عْلِيهْ. 6قَالُّو بُطْرُسْ: «مَا عِنْدِيشْ لاَ فِضَّة وْلاَ ذْهَبْ، آمَا نَعْطِيكْ الِّي عِنْدِي: بْإِسْمْ يَسُوعْ المَسِيحْ النَّاصْرِي قُومْ وْإِمْشِي!» 7شَدُّو مِنْ يِدُّو اليْمِينْ وْقَوّْمُو. وْبِالوَقْتْ رَجْعِتْ القُوَّة فِي سَاقِيهْ وِقْدَامُو. 8وْنَقِّزْ وِوْقُفْ وِمْبَاعِدْ مْشَى وِدْخَلْ مْعَاهُمْ لِلهَيْكِلْ وْهُوَ طَايِرْ مِالفَرْحَة وْيِحْمِدْ فِي اللهْ. 9وْشَافُوهْ الحَاضْرِينْ الكُلْ يِمْشِي وْيِحْمِدْ فِي رَبِّي. 10وْكِعَرْفُوا الِّي هُوَ الرَّاجِلْ المَشْلُولْ الِّي يُطْلُبْ وِلِّي تْعَوِّدْ يُقْعُدْ قُدَّامْ «بَابْ جْمِيلْ» فِي الهَيْكِلْ تْعَجّْبُوا وِتْحَيّْرُوا مِالشَّيْء الِّي صَارْلُو.

خُطْبِةْ بُطْرُسْ فِي الهَيْكِلْ

11الرَّاجِلْ المَشْلُولْ كَانْ مُوجُودْ فِي مْزَازْ الهَيْكِلْ المَعْرُوفْ بِمْزَازْ سُلَيْمَانْ شَادِدْ جْنَبْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا. يَاخِي جَاوْ بَرْشَة نَاسْ وِتْلَمُّوا قُدَّامْهُمْ وْهُومَا بَاهْتِينْ. 12يَاخِي قَالِلْهُمْ بُطْرُسْ وَقْتِلِّي شَافْ الشَّيْء هَاذَا: «يَا بَنِي إِسْرَائِيلْ عْلاَشْ تِتْعَجّْبُوا مِالشَّيْء الِّي صَارْلُو وِعْلاَشْ تُخْزْرُولْنَا تْقُولِشْ عْلِينَا بْقُدْرِتْنَا وِلاَّ بِالتَّقْوَى مْتَاعْنَا رَدِّينَا الرَّاجِلْ هَاذَا يِمْشِي؟ 13رَاهُو إِلاَهْ إِبْرَاهِيمْ وْإِسْحَاقْ وْيَعْقُوبْ، إِلاَهْ جْدُودْنَا هُوَ الِّي مَجِّدْ الخَادِمْ مْتَاعُو يَسُوعْ الِّي إِنْتُومَا سَلِّمْتُوهْ لِلمُوتْ وِنْكَرْتُوهْ قُدَّامْ بِيلاَطُسْ فِي وَقْتْ الِّي هُوَ قَرِرْ بَاشْ يْسَيّْبُو. 14آمَا إِنْتُومَا نْكَرْتُوا القُدُّوسْ وِالبَارْ وِطْلَبْتُوا مِنُّو بَاشْ يْسَامِحْ رَاجِلْ قَاتِلْ. 15قْتَلْتُوا الِّي يَعْطِي الحَيَاةْ، آمَا اللهْ قَوّْمُو مِنْ بِينْ المُوتَى وْإِحْنَا شْهُودْ عْلَى هَاذَا. 16وِالرَّاجِلْ هَاذَا الِّي تْشُوفُوا فِيهْ وِلِّي تَعْرْفُوهْ رَجْعِتْلُو قُوتُو عْلَى خَاطْرُو إِمِّنْ بْإِسْمُو. الإِيمَانْ بْيَسُوعْ هُوَ الِّي عْطَاهْ الصَّحَّة الكَامْلَة هَاذِي قُدَّامْكُمْ الكُلْ.

17آنَا نَعْرِفْ يَا إِخْوَة الِّي إِنْتُومَا وِالشْيُوخْ مْتَاعْكُمْ مَا كُنْتُوشْ عَارْفِينْ الشَّيْء الِّي عْمَلْتُوهْ فِي المَسِيحْ. 18آمَا اللهْ عْمَلْ الشَّيْء الِّي وْحَى بِيهْ قْبَلْ لِلأَنْبِيَاءْ الكُلْهُمْ، الِّي المَسِيحْ بَاشْ يِتْعَذِّبْ. 19إِمَّالاَ تُوبُوا وْأَرْجْعُوا بَاشْ اللهْ يِغْفْرِلْكُمْ ذْنُوبْكُمْ. 20وَقْتِلِّي رَبِّي يَبْعْثِلْكُمْ مَرَّة ثَانْيَة يَسُوعْ المَسِيحْ الِّي اخْتَارُو لِيكُمْ مِنْ قْبَلْ وِتْجِيكُمْ أَيَّامَاتْ الفْرَجْ. 21وْهُوَ لاَزِمْ يَبْقَي فِي السْمَاءْ حَتَّى لِينْ يْجِي الوَقْتْ الِّي يِتْصَلِّحْ فِيهْ كُلْ شَيْء كِيمَا وْحَى اللهْ لِلأَنْبِيَاءْ القِدِّيسِينْ مْتَاعُو مِنْ قْدِيمْ الزْمَانْ. 22- وْمُوسَى قَالْ: "رَبِّي الِّي هُوَ اللهْ بَاشْ يْقَيّْمِلْكُمْ نَبِي كِيفِي مِنْ بِينْ إِخْوِتْكُمْ وْتِسْمْعُوا الِّي يْقُلْكُمْ عْلِيهْ الكُلْ. 23آمَا الِّي مَا يِسْمَعْشْ كْلاَمُو رَاهُو بَاشْ يِفْنَى مِنْ بِينْ الشَّعْبْ." 24وْزَادَا الأَنْبِيَاءْ الكُلْهُمْ تْنَبّْأُوا بِالأَيَّامَاتْ هَاذِي، مِنْ صَمُوئِيلْ حَتَّى لِلأَنْبِيَاءْ الِّي جاوْ بَعْدُو. 25- وْإِنْتُومَا وْلاَدْ الأَنْبِيَاءْ هَاذُمْ وِوْلاَدْ العَهْدْ الِّي عَمْلُو اللهْ مْعَ جْدُودْنَا، وَقْتِلِّي قَالْ لْإِبْرَاهِيمْ: "بْذُرِّيتِكْ تِتْبَارِكْ شْعُوبْ الأَرْضْ الكُلْهَا." 26وْبِالأَخَصْ عْلَى خَاطِرْكُمْ إِنْتُومَا، اخْتَارْ اللهْ الخَادِمْ مْتَاعُو وْبَعْثُو بَاشْ يْبَارِكْكُمْ. كِكُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ يَرْجَعْ عْلَى عْمَايْلُو الخَايْبَة.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index