Search form

أَعْمَالْ 3:16

16وِالرَّاجِلْ هَاذَا الِّي تْشُوفُوا فِيهْ وِلِّي تَعْرْفُوهْ رَجْعِتْلُو قُوتُو عْلَى خَاطْرُو إِمِّنْ بْإِسْمُو. الإِيمَانْ بْيَسُوعْ هُوَ الِّي عْطَاهْ الصَّحَّة الكَامْلَة هَاذِي قُدَّامْكُمْ الكُلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index