Search form

أَعْمَالْ 3:21

21وْهُوَ لاَزِمْ يَبْقَي فِي السْمَاءْ حَتَّى لِينْ يْجِي الوَقْتْ الِّي يِتْصَلِّحْ فِيهْ كُلْ شَيْء كِيمَا وْحَى اللهْ لِلأَنْبِيَاءْ القِدِّيسِينْ مْتَاعُو مِنْ قْدِيمْ الزْمَانْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index