Search form

أَعْمَالْ 3:22

22 وْمُوسَى قَالْ: "رَبِّي الِّي هُوَ اللهْ بَاشْ يْقَيّْمِلْكُمْ نَبِي كِيفِي مِنْ بِينْ إِخْوِتْكُمْ وْتِسْمْعُوا الِّي يْقُلْكُمْ عْلِيهْ الكُلْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index