Search form

أَعْمَالْ 4:10

10إِمَّالاَ نِعْلِمْكُمْ وْخَلِّي شَعْبْ إِسْرَائِيلْ الكُلُّو يَعْرِفْ الِّي يَسُوعْ المَسِيحْ النَّاصْرِي الِّي إِنْتُومَا عَلِّقْتُوهْ عْلَى الصَّلِيبْ وِلِّي اللهْ قَوّْمُو مِنْ بِينْ المُوتَي بْإِسْمُو يَاقِفْ المَشْلُولْ هَاذَا وْيِتْشْفَى بْكُلُّو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index