Search form

أَعْمَالْ 5

حَنَانِيَّا وْسَفِيرَة

1آمَا ثَمَّة رَاجِلْ إِسْمُو حَنَانِيَّا تْفَاهِمْ مْعَ مَرْتُو سَفِيرَة وْبَاعْ سَانْيَة كَانْ يِمْلِكْهَا. 2وْخَلَّى عَنْدُو شْوَيَّة فْلُوسْ، وْكَانِتْ مَرْتُو فِي بَالْهَا. وْجَابْ الفْلُوسْ الِّي بْقَاوْ وْحَطّْهُمْ قُدَّامْ الرُّسُلْ. 3يَاخِي قَالُّو بُطْرُسْ: «يَا حَنَانِيَّا! عْلاَشْ خَلِّيتْ الشِّيطَانْ يِمْلَى قَلْبِكْ، وِكْذِبْتْ عْلَى الرُّوحْ القُدُسْ؟ وْخَلِّيتْ شْوَيَّة مِنْ سُومْ السَّانْيَة عِنْدِكْ. 4يَاخِي مَا كَانِتْشْ بَاشْ تَبْقَالِكْ الكُلْهَا لُوكَانْ مَا بِعْتْهَاشْ؟ عْلاَشْ فَكِّرْتْ بَاشْ تْغُشْ. إِنْتِ مَا كْذِبْتِشْ عْلَى النَّاسْ آمَا رَاكْ كْذِبْتْ عْلَى اللهْ.» 5دُوبْ مَا سْمَعْ حَنَانِيَّا الكْلاَمْ هَاذَا طَاحْ عْلَى الأَرْضْ وْمَاتْ، وِالنَّاسْ الِّي عَرْفُوا الشَّيْء هَاذَا خَافُوا بَرْشَة. 6يَاخِي ثَمَّة وْلاَدْ شَبَابْ قَامُوا وْكَفّْنُوا حَنَانِيَّا وْهَزُّوهْ وْدِفْنُوهْ.

7وْبَعْدْ ثْلاَثَة سْوَايَعْ جَاتْ مَرْةْ حَنَانِيَّا وْهِيَ مَا تِعْلِمْشْ بِلِّي صَارْ. 8سْأَلْهَا بُطْرُسْ: «قُلِّي يَاخِي بِالفْلُوسْ هَاذِي بِعْتُوا السَّانْيَة؟» جَاوْبِتْ: «إِي نْعَمْ بِالفْلُوسْ هَاذِي.» 9قَالِلْهَا بُطْرُسْ: «عْلاَشْ تْفَاهِمْتْ مْعَ رَاجْلِكْ بَاشْ تْجَرّْبُوا رُوحْ رَبِّي؟ آهُومَا الشَّبَابْ الِّي دِفْنُوا رَاجْلِكْ وَاقْفِينْ فِي البَابْ بَاشْ يْهِزُّوكْ إِنْتِ زَادَا.» 10يَاخِي طَاحِتْ قُدَّامْ بُطْرُسْ وْمَاتِتْ بِالوَقْتْ. وَقْتِلِّي دَخْلُوا الشَّبَابْ وِلْقَاوْهَا مِيتَة، هَزُّوهَا وْدِفْنُوهَا بِحْذَا رَاجِلْهَا. 11يَاخِي النَّاسْ الِّي فِي الكَنِيسَة وِالنَّاسْ الِّي سَمْعُوا الخْبَرْ الكُلْهُمْ خَافُوا.

عْجَايِبْ وْمُعْجْزَاتْ

12وْصَارِتْ عْلَى يْدِينْ الرُّسُلْ بَرْشَة مُعْجْزَاتْ وِعْجَايِبْ بِينْ الشَّعْبْ. وْكَانُوا الكُلْهُمْ يِجْتَمْعُوا بْقَلْبْ وَاحِدْ فِي مْزَازْ سُلَيْمَانْ الِّي فِي الهَيْكِلْ. 13وْحَتَّى وَاحِدْ مِالنَّاسْ الأُخْرِينْ مَا تْشَجَّعْ وِدْخَلْ بِحْذَاهُمْ. آمَا الشَّعْبْ كَانْ يْقَدِّرْهُمْ. 14وِعْدَدْ المُؤْمْنِينْ بِالرَّبْ كَانْ مَاشِي وِيْزِيدْ بَعْدْ مَا جَاوْ رْجَالْ وِنْسَاء أُخْرِينْ لِلمَجْمُوعَة. 15وِالنَّاسْ كَانُوا يْهِزُّوا فِي المُرْضَى عْلَى فْرُوشَاتْهُمْ لِلشَّارِعْ وَقْتِلِّي يِتْعَدَّى بُطْرُسْ بَاشْ عْلَى الأَقَلْ يْجِي الظُّلْ مْتَاعُو عْلَى جْمَاعَة مِنْهُمْ وْيَبْرَاوْ. 16وْزِيدْ عْلَى هَاذَا بَرْشَة نَاسْ كَانُوا يْجِيوْ مِالمُدُنْ وِالقُرَى لْأُورْشَلِيمْ هَازِّينْ المُرْضَى وِلِّي مْعَذّْبِتْهُمْ الأَرْوَاحْ المَنْزُوسَة وْكَانُوا الكُلْهُمْ يَبْرَاوْ.

إِضْطِهَادْ الرُّسُلْ

17أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِجْمَاعْتُو الِّي يْتَبّْعُوا فِي الصَّدُّوقِيِّينْ كَانُوا يْغِيرُوا مِالرُّسُلْ. 18يَاخِي شَدُّوهُمْ وْحَطُّوهُمْ فِي الحَبْسْ. 19آمَا مَلاَكْ مِنْ عِنْدْ الرَّبْ حَلْ بِيبَانْ الحَبْسْ فِي اللِّيلْ وْسَيِّبْهُمْ وْقَالِلْهُمْ: 20«إِمْشِيوْ لِلهَيْكِلْ وْآقْفُوا وْإِحْكِيوْ لِلنَّاسْ عْلَى الحَيَاةْ الجْدِيدَة.» 21طَاعُوا كْلاَمُو وِمْشَاوْ بِكْرِي مْعَ الفَجْرْ لِلهَيْكِلْ وِبْدَاوْا يْعَلّْمُوا. وِطْلَبْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ وِجْمَاعْتُو بَاشْ يِتْعْمَلْ إِجْتِمَاعْ المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْيَحْضْرُوا فِيهْ شْيُوخْ إِسْرَائِيلْ الكُلْهُمْ وْأَمْرُوا بَاشْ يْجِيبُوا الرُّسُلْ مِالحَبْسْ. 22آمَا الحُرَّاسْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ مَا لْقَاوْهُمْشْ، وَلَّاوْا رَجْعُوا وْخَبّْرُوا المَجْلِسْ. 23وْقَالُوا: «لْقِينَا بِيبَانْ الحَبْسْ مْسَكّْرَة، وِالعَسَّاسَة وَاقْفِينْ قُدَّامْ البَابْ آمَا وَقْتِلِّي حَلِّينَا البَابْ مَا لْقِينَا حَتَّى حَدْ لْدَاخِلْ.»

24وَقْتِلِّي سْمَعْ قَايِدْ حَرَسْ الهَيْكِلْ، وْأَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ الكْلاَمْ هَاذَا بِهْتُوا وِبْدَاوْا يِسْأْلُوا فِي بْعَضْهُمْ: زَعْمَة شْنُوَّة الِّي جْرَى؟ 25مِنْ بَعْدْ جَا وَاحِدْ لِلمَجْلِسْ وْقَالْ: «الرْجَالْ الِّي إِنْتُومَا حَطِّيطُوهُمْ فِي الحَبْسْ هُومَا تَوْ وَاقْفِينْ يْعَلّْمُوا فِي النَّاسْ فِي الهَيْكِلْ.» 26يَاخِي مْشَى قَايِدْ الحُرَّاسْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ وِالجُنُودْ مْتَاعُو وْجَابُوا الرُّسُلْ مِنْ غِيرْ مَا سْتَعْمْلُوا القُوَّة، عْلَى خَاطِرْهُمْ خَافُوا مِالشَّعْبْ لَيُرْجُمْهُمْ.

27وْكِجَابُوهُمْ وُقْفُوا قُدَّامْ المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ وِسْإِلْهُمْ أَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ 28وْقَالْ: «نَبِّهْنَا عْلِيكُمْ بَاشْ مَا تْعَلّْمُوشْ بِالإِسْمْ هَاذَا، آمَا إِنْتُومَا مْلِيتُوا أُورْشَلِيمْ بِالتَّعْلِيمْ مْتَاعْكُمْ، وِتْحِبُّوا تْحَمّْلُونَا أَحْنَا المَسْؤُولِيَّة مْتَاعْ دَمْ الإِنْسَانْ هَاذَا!» 29يَاخِي جَاوِبْ بُطْرُسْ وِالرُّسُلْ وْقَالْ: «يِلْزِمْنَا نْطِيعُوا اللهْ مُوشْ النَّاسْ. 30- إِلاَهْ جْدُودْنَا قَوِّمْ يَسُوعْ الِّي إِنْتُومَا قْتَلْتُوهْ وْعَلِّقْتُوهْ عْلَى لُوحَة. 31آمَا اللهْ رَفْعُو وْحَطُّو عْلَى يْمِينُو رَئِيسْ وْمُخَلِّصْ بَاشْ يَعْطِي لْبَنِي إِسْرَائِيلْ التَّوْبَة وْغُفْرَانْ الذْنُوبْ 32وْإِحْنَا شْهُودْ عْلَى الكْلاَمْ هَاذَا، وْزَادَا يِشْهِدْ الرُّوحْ القُدُسْ الِّي عْطَاهْ اللهْ لِلنَّاسْ الِّي يْطِيعُوهْ.»

33وَقْتِلِّي النَّاسْ الِّي فِي المَجْلِسْ سَمْعُوا الكْلاَمْ هَاذَا تْغَشَشُوا بَرْشَة وْحَبُّوا بَاشْ يُقْتْلُوا الرُّسُلْ. 34آمَا ثَمَّة وَاحِدْ مِنْ أَعْضَاءْ المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ وْإِسْمُو غَمَالاَئِيلْ، وْهُوَ مُعَلِّمْ مْتَاعْ الشَّرِيعَة وْتَابِعْ لِلفَرِّيسِيِّينْ، وِالنَّاسْ الكُلْ يِحْتَرْمُوهْ، وْقُفْ وِطْلَبْ بَاشْ الرُّسُلْ يُخْرْجُوا شْوَيَّة البَرَّة. 35مِنْ بَعْدْ قَالْ لِلنَّاسْ المُجْتَمْعِينْ: «يَا بَنِي إِسْرَائِيلْ: رُدُّوا بَالْكُمْ تَعْمْلُوا الِّي نَاوِينْ بَاشْ تَعْمْلُوهْ فِي الرْجَالْ هَاذُمْ. 36رَاهُو قْبَلْ المُدَّة هَاذِي جَا وَاحِدْ إِسْمُو ثُودَاسْ وِادَّعَى الِّي هُوَ إِنْسَانْ عْظِيمْ يَاخِي تَبّْعُوهْ أَرْبْعَة مْيَاةْ رَاجِلْ، آمَا هُوَ تِقْتَلْ وِلِّي يْتَبّْعُوا فِيهْ الكُلْهُمْ تْفَرّْقُوا وِوْفَى كُلْ شَيْء. 37وْمِنْ بَعْدْ جَا يَهُوذَا الجَلِيلِي فِي وَقْتْ عَدَّانْ الشَّعْبْ وْجَابْ مْعَاهْ بَرْشَة نَاسْ بَاشْ يْتَبّْعُوهْ يَاخِي تِقْتَلْ وِالنَّاسْ الِّي يْتَبّْعُوا فِيهْ تْفَرّْقُوا. 38وْآنَا نَنْصَحْكُمْ تَوْ بَاشْ تِبْعْدُوا عْلَى الرْجَالْ هَاذُومَا وِتْخَلِّيوْهُمْ عْلَى رْوَاحْهُمْ. إِذَا كَانِتْ الخُطَّة هَاذِي وِلاَّ الخِدْمَة هَاذِي مِنْ عِنْدْ النَّاسْ رَاهِي مَا اتِّمِّشْ. 39آمَا إِذَا كَانْ الشَّيْء هَاذَا مِنْ عِنْدْ اللهْ، إِنْتُومَا مَا تْنَجّْمُوشْ تَاقْفُوا ضِدُّو وْرَاكُمْ تْوَلِّيوْا زَادَا أَعْدَاءْ اللهْ.» 40يَاخِي عَمْلُوا أَعْضَاءْ المَجْلِسْ بِالنْصِيحَة هَاذِي وِاسْتَدْعَاوْ الرُّسُلْ وْضَرْبُوهُمْ بِالسُّوطْ وْأَمْرُوهُمْ بَاشْ مَا يَعَلّْمُوشْ بْإِسْمْ يَسُوعْ، وْسَيّْبُوهُمْ. 41آمَا الرُّسُلْ خَرْجُوا مِالمَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ فَرْحَانِينْ عْلَى خَاطِرْهُمْ تْحِسْبُوا الِّي هُومَا يِسْتْحَقُّوا بَاشْ يِتْهَانُوا مِنْ أَجْلْ اسْمْ يَسُوعْ. 42وْكَانُوا كُلْ يُومْ فِي الهَيْكِلْ وْيِمْشِيوْ مِنْ بِيتْ لْبِيتْ بَاشْ يْعَلّْمُوا وِيْبَشّْرُوا بْيَسُوعْ وِيْقُولُوا لِلنَّاسْ الِّي هُوَ المَسِيحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index