Search form

أَعْمَالْ 5:28

28وْقَالْ: «نَبِّهْنَا عْلِيكُمْ بَاشْ مَا تْعَلّْمُوشْ بِالإِسْمْ هَاذَا، آمَا إِنْتُومَا مْلِيتُوا أُورْشَلِيمْ بِالتَّعْلِيمْ مْتَاعْكُمْ، وِتْحِبُّوا تْحَمّْلُونَا أَحْنَا المَسْؤُولِيَّة مْتَاعْ دَمْ الإِنْسَانْ هَاذَا!»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index