Search form

أَعْمَالْ 6

السَّبْعَة الِّي خْتَارُوهُمْ بَاشْ يْعَاوْنُوا الرُّسُلْ

1وْفِي الأَيَّامَاتْ هَاذُوكُمْ كِكُثْرُوا التْلاَمْذَة وِتْشَكَّاوْ اليْهُودْ الِّي يِتْكَلّْمُوا بِاليُونَانِيَّة عْلَى اليْهُودْ الِّي يِتْكَلّْمُوا بِالعِبْرِي عْلَى خَاطِرْ نْسَاهُمْ الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى مَا كَانُوشْ يَاخْذُوا فِي بَايْهُمْ مِالإِعَانَة مْتَاعْ كُلْ يُومْ. 2يَاخِي الرُّسُلْ الأَثْنَاشْ سْتَدْعَاوْا التْلاَمْذَة الكُلْ وْقَالُولْهُمْ: «مُوشْ بَاهِي أَحْنَا نْخَلِّيوا كِلْمِةْ اللهْ مَا نْبَشّْرُوشْ بِيهَا وْنَبْقَاوْا نْوَزّْعُوا فِي المَاكْلَة 3يَا إخْوِتْنَا إِخْتَارُوا سَبْعَة رْجَالْ مِنْكُمْ مَشْهُودْ لِيهُمْ بِالسُّمْعَة البَاهْيَة وْمِلْيَانِينْ بِالرُّوحْ القُدُسْ وِالحِكْمَة بَاشْ نْكَلّْفُوهُمْ وْيَعْمْلُوا الخِدْمَة هَاذِي. 4وْإِحْنَا نْدَاوْمُوا عْلَى الصَّلاَةْ وْخِدْمِةْ الكِلْمَة.» 5الرَّايْ هَاذَا عْجِبْ التْلاَمْذَة الكُلْ وِخْتَارُوا اسْتِفَانُوسْ الِّي هُوَ رَاجِلْ مَلْيَانْ بِالإِيمَانْ وْبِالرُّوحْ القُدُسْ، وْفِيلِبُّسْ، وْبُرُوخُورُسْ وْنِيكَانُورْ، وْتِيمُونْ، وْبَرْمِينَاسْ ونِيقُولاَوُسْ الأَنْطَاكِي الِّي وَلَّى يْهُودِي قْبَلْ مَا يْوَلِّي مَسِيحِي. 6وْجَابُوهُمْ وْوَقّْفُوهُمْ قُدَّامْ الرُّسُلْ. يَاخِي صَلُّوا مِنْ أَجْلْهُمْ وْحَطُّوا عْلِيهُمْ يْدِيهُمْ.

7وِتْنُشْرُتْ كِلْمِةْ اللهْ أَكْثِرْ، وْكُثْرُوا التْلاَمْذَة فِي أُورْشَلِيمْ، وِجْمَاعَة كْبِيرَة مِالكُهَّانْ طَاعُوا اللهْ وْقِبْلُوا الإِيمَانْ بْيَسُوعْ المَسِيحْ.

شَدَّانْ اسْتِفَانُوسْ

8وْكَانْ اسْتِفَانُوسْ مَلْيَانْ بِالنِّعْمَة وِالقُوَّة وْكَانْ يَعْمِلْ فِي عْجَايِبْ وْمُعْجْزَاتْ كْبِيرَة بِينْ الشَّعْبْ. 9يَاخِي جَاوْ ضِدُّو جْمَاعَة فِي المَجْمَعْ كَانُوا عَبِيدْ وِمْبَاعِدْ وَلاَّوْ أَحْرَارْ وْثَمَّة يْهُودْ مِنْ قِيرِينَة وِالإِسْكَنْدَرِيَّة وْغِيرْهُمْ مِنْ جِيهِةْ كِيلِيكِيَّة وْأَسِيَّة قَاعْدِينْ يْحَرّْشُوا فِيهُمْ وِبْدَاوْا يْنَاقْشُوا فِي اسْتِفَانُوسْ. 10مَا قِدْرُوشْ يْعَارْضُوا الحِكْمَة وِالرُّوحْ الِّي كَانْ يِتْكَلِّمْ بِيهُمْ. 11وَلاَّوْ دِفْعُوا الرَّشْوَة لِجْمَاعَة بَاشْ يْقُولُوا: «سْمَعْنَا اسْتِفَانُوسْ يِتْكَلِّمْ بِكْلاَمْ كُفْرْ عْلَى مُوسَى وِعْلَى اللهْ.» 12التُّهْمَة هَاذِي هَيّْجِتْ الشَّعْبْ وِالشْيُوخْ وِالكُتَّابْ مْتَاعْ اليْهُودْ عْلَى اسْتِفَانُوسْ، وْشَدُّوهْ وْجَابُوهْ قُدَّامْ المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ. 13وْجَابُوا نَاسْ شِهْدُوا بِالكِذْبْ وْقَالُوا: «الرَّاجِلْ هَاذَا دِيمَا يِتْكَلِّمْ بِكْلاَمْ كُفْرْ عْلَى البْلاَصَة المُقَدّْسَة هَاذِي وِعْلَى الشَّرِيعَة مْتَاعْ مُوسَى. 14وِسْمَعْنَاهْ يْقُولْ الِّي يَسُوعْ النَّاصْرِي بَاشْ يْطَيِّحْ الهَيْكِلْ وِيْبَدِّلْ العَادَاتْ الِّي خْذِينَاهَا مِنْ عِنْدْ مُوسَى.» 15وَقْتِلِّي النَّاسْ الِّي فِي المَجْلِسْ مْتَاعْ اليْهُودْ الكُلْهُمْ ثَبّْتُوا فِي اسْتِفَانُوسْ، شَافُوا وِجْهُو كِيفْ وِجْهْ المَلاَكْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index