Search form

أَعْمَالْ 8

شَاوُلْ يِضْطَهِدْ الكَنِيسَة

1وْكَانْ شَاوُلْ مْوَافِقْ عْلَى قَتْلاَنْ اسْتِفَانُوسْ. وْفِي نَفْسْ النْهَارْ هَاذَاكَا، وْقَعْ إِضْطِهَادْ كْبِيرْ عْلَى الكَنِيسَة الِّي فِي أُورْشَلِيمْ، وِالإِخْوَة الكُلْ تْفَرّْقُوا فِي اليَهُودِيَّة وِالسَّامْرَة. وْمَا بْقَاوْ فِي أُورْشَلِيمْ كَانْ الرُّسُلْ. 2وْكَانُوا ثَمَّة نَاسْ يْخَافُوا رَبِّي دِفْنُوا اسْتِفَانُوسْ وِبْكَاوْ عْلِيهْ بَرْشَة. 3آمَا شَاوُلْ كَانْ يْحَاوِلْ بَاشْ يِقْضِي عْلَى الكَنِيسَة، وْكَانْ يْدُورْ مِنْ دَارْ لْدَارْ وِيْهِزْ فِي الرْجَالْ وِالنْسَاء وِيْحُطْ فِيهُمْ فِي الحَبْسْ.

التَّبْشِيرْ فِي السَّامْرَة

4وِلِّي تْفَرّْقُوا كَانُوا يِمْشِيوْ مِنْ بُقْعَة لْبُقْعَة يْبَشّْرُوا بِالكِلْمَة. 5مْشَى فِيلِبُّسْ لِمْدِينَة فِي السَّامْرَة وِبْدَا يْبَشِّرْ فِي أَهْلْهَا بِالمَسِيحْ. 6وِالنَّاسْ الكُلْهُمْ بْدَاوْا يِسْمْعُوا فِي كْلاَمْ فِيلِبُّسْ كِسَمْعُوا بِالمُعْجْزَاتْ الِّي عْمَلْهَا وِلِّي شَافُوهَا زَادَا. 7وْكَانْ يُأْمُرْ فِي الأَرْوَاحْ المَنْزُوسَة، وْكَانُوا يُخْرْجُوا مِالنَّاسْ الِّي سَاكْنِينْ فِيهُمْ وْهُومَا يْصِيحُوا بْصُوتْ عَالِي، كِيمَا زَادْ شْفَى بَرْشَة مَشْلُولِينْ وْعَايْبِينْ. 8يَاخِي امَّالِي المْدِينَة هَاذِيكَا فَرْحُوا بَرْشَة.

9وِقْبَلْ الوَقْتْ هَاذَاكَا كَانْ فِي المْدِينَة هَاذِيكَا، رَاجِلْ إِسْمُو سِيمُونْ يَعْمِلْ فِي السِّحْرْ وِالنَّاسْ الِّي فِي السَّامْرَة كَانُوا مِتْعَجّْبِينْ، وْكَانْ يْقُولْ عْلَى رُوحُو الِّي هُوَ رَاجِلْ عْظِيمْ. 10وْكَانُوا بَرْشَة نَاسْ كْبَارْ وِصْغَارْ يِسْمْعُوا فِي كْلاَمُو وْكَانُوا يْقُولُوا: «الرَّاجِلْ هَاذَا هُوَ قُدْرِةْ اللهْ العْظِيمَة.» 11وْكَانُوا يْقُولُوا فِي الكْلاَمْ هَاذَا عْلَى خَاطِرْ السِّحْرْ مْتَاعُو عْجِبْهُمْ لْمُدَّة طْوِيلَة. 12وَقْتِلِّي امّْنُوا بِكْلاَمْ فِيلِبُّسْ الِّي بَشِّرْهُمْ بْيَسُوعْ المَسِيحْ وِبْمَمْلِكْةْ اللهْ، تْعَمّْدُوا رْجَالْ وِنْسَاء. 13وْسِيمُونْ بِيدُو إِمِّنْ وِتْعَمِّدْ وْكَانْ دِيمَا مْعَ فِيلِبُّسْ عْلَى خَاطْرُو تْعَجِّبْ وَقْتِلِّي شَافْ العْجَايِبْ وِالمُعْجْزَاتْ الكْبِيرَة الِّي كَانْ فِيلِبُّسْ يَعْمِلْ فِيهُمْ.

14وْكِسَمْعُوا الرُّسُلْ فِي أُورْشَلِيمْ الِّي أَهْلْ السَّامْرَة قِبْلُوا كِلْمِةْ اللهْ، بَعْثُولْهُمْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا. 15وَقْتِلِّي وُصْلُوا صَلاَّوْ مِنْ أَجْلْهُمْ بَاشْ يِتْعْطَالْهُمْ الرُّوحْ القُدُسْ. 16عْلَى خَاطْرُو الوَقْتْ هَاذَاكَا مَازَالْ مَا تِعْطَى لْحَتَّى حَدْ، آمَا تْعَمّْدُوا بْإِسْمْ الرَّبْ يَسُوعْ بَرْكْ. 17مِنْ بَعْدْ حَطُّوا عْلِيهُمْ بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا يْدِيهُمْ يَاخِي خْذَاوْ الرُّوحْ القُدُسْ. 18وَقْتِلِّي شَافْ سِيمُونْ الِّي الرُّوحْ القُدُسْ تِعْطَى لِلمُؤْمْنِينْ وَقْتِلِّي حَطُّوا عْلِيهُمْ الرُّسُلْ يْدِيهُمْ عْرَضْ عْلَى بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا فْلُوسْ 19وْقَالِلْهُمْ: «أَعْطِيوْنِي آنَا زَادَا السُّلْطَة هَاذِي بَاشْ كِنْحُطْ إِيدِي عْلَى وَاحِدْ يَاخُذْ الرُّوحْ القُدُسْ.» 20يَاخِي قَالُّو بُطْرُسْ: «خَلِّي فْلُوسِكْ لِهْلاَكِكْ يَاخِي مَاشِي فِي بَالِكْ الِّي إِنْتِ تِقْدِرْ تِشْرِي المَوْهْبَة مْتَاعْ اللهْ بِالفْلُوسْ. 21- لاَ عِنْدِكْ قْسَمْ وْلاَ عِنْدِكْ نْصِيبْ فِي الشَّيْء هَاذَا عْلَى خَاطْرِكْ قَلْبِكْ مُوشْ صَافِي مْعَ اللهْ. 22يِلْزْمِكْ اتُّوبْ عْلَى أَفْكَارِكْ هَاذُومَا وْتُطْلُبْ رَبِّي، بَالِكْشِي يِغْفِرْلِكْ النِّيَّة الخَايْبَة مْتَاعْ قَلْبِكْ 23- نْشُوفْ فِيكْ قَلْبِكْ مَلْيَانْ بِالشَّهْوَة المُرَّة وْمَرْبُوطْ بِسْلاَسِلْ الذْنُوبْ.» 24يَاخِي جَاوِبْ سِيمُونْ: «صَلِّيوْ إِنْتُومَا لْرَبِّي بَاشْ الشَّيْء الِّي تْقُولُوا فِيهْ مَا يْصِيرِشْ.»

25وْبَعْدْ مَا بُطْرُسْ وْيُوحَنَّا شِهْدُوا بْكِلْمِةْ الرَّبْ وْخَبّْرُوا بِيهَا الغَادِي، رَجْعُوا لْأُورْشَلِيمْ وْكَانُوا يْبَشّْرُوا فِي بَرْشَة قُرَى فِي مَنْطِقْةْ السَّامْرَة.

فِيلِبُّسْ يْعَمِّدْ وزِيرْ المَلِكَة مْتَاعْ الحَبَشَة

26وْمِنْ بَعْدْ كَلِّمْ مَلاَكْ مِنْ عِنْدْ الرَّبْ فِيلِبُّسْ وْقَالُّو: «قُومْ! إِمْشِي فِي الطْرِيقْ الصَّحْرَاوِي فِي الجَنُوبْ الِّي بِينْ أُورْشَلِيمْ وْغَزَّة.» 27يَاخِي قَامْ وِمْشَى وْإِذَا بْرَاجِلْ مِالحَبَشَة كَانْ وْزِيرْ المَاليَّة عِنْدْ كِنْدَاكَة المَلِكَة مْتَاعْ الحَبَشَة وْجَا لْأُورْشَلِيمْ بَاشْ يِعْبِدْ رَبِّي. 28وْهُوَ رَاجِعْ للحَبَشَة رَاكِبْ فِي كَالِيسْ وْيَقْرَى فِي كْتَابْ النَّبِي إِشَعْيَاءْ. 29يَاخِي قَالْ الرُّوحْ لْفِيلِبُّسْ: «إِمْشِي بِجْنَبْ الكَالِيسْ هَاذَا.» 30مْشَالُو فِيلِبُّسْ وْسَمْعُو يَقْرَى فِي كْتَابْ النَّبِي إِشَعْيَاءْ، سِأْلُو: «تِفْهِمْ فَاشْ قَاعِدْ تَقْرَى؟» 31جَاوْبُو: «كِيفَاشْ انَّجِّمْ نِفْهِمْ وْمَا ثَمَّة حَتَّى حَدْ يْفَسِّرْلِي؟» وِطْلَبْ مِنْ فِيلِبُّسْ بَاشْ يِرْكِبْ وْيُقْعُدْ بْجَنْبُو. 32وْكَانْ الوْزِيرْ وْصُلْ فِي قْرَايْتُو لْوِينْ يْقُولْ الكْتَابْ:

كِيفْ النَّعْجَة الِّي هَازِّينْهَا لِلذْبِيحَة،

وْكِيفْ خَرُوفْ سَاكِتْ بِينْ يْدِينْ الِّي يْجِزْ فِيهْ

وْهَكَّا مَا نْطَقْشْ بْكِلْمَة.

33تْهَانْ وْحَدْ مَا دَافِعْ عْلِيهْ.

شْكُونْ بَاشْ يْخَبِّرْ عْلَى ذُرِّيتُو؟

رَاهِي مِالأَرْضْ تْنَحَّاتْ حْيَاتُو.

34وِسْإِلْ الوْزِيرْ فِيلِبُّسْ: «قُلِّي فِي شْكُونْ يُقْصُدْ النَّبِي بِالكْلاَمْ هَاذَا؟ يُقْصُدْ فِي رُوحُو وِلاَّ فِي وَاحِدْ آخَرْ؟» 35يَاخِي تْكَلِّمْ فِيلِبُّسْ وِبْدَا يْبَشِّرْ فِيهْ بْيَسُوعْ مِنْ الآيَاتْ الِّي قَالْهَا النَّبِي هَاذَا.

36وَقْتِلِّي كَانْ الكَالِيسْ مَاشِي وُصْلُوا لْبُقْعَة فِيهَا مَاء، يَاخِي قَالْ الوْزِيرْ: «هَاوْ المَاء، يَاخِي عْلاَشْ مَا نِتْعَمِّدْشْ؟» 37+ 38وِأْمَرْ بَاشْ يْوَقّْفُوا الكَالِيسْ وْهَبْطُوا مْعَ بْعَضْهُمْ لِلمَاءْ، وْفِيلِبُّسْ عَمِّدْ الوْزِيرْ. 39وْهُومَا مَا زَالُوا كِطَلْعُوا مِالمَاء، خْطَفْ رُوحْ رَبِّي فِيلِبُّسْ وِالوْزِيرْ مَا عَادِشْ يْشُوفْ فِيهْ يَاخِي مْشَى كَمِّلْ طْرِيقُو. 40آمَا فِيلِبُّسْ شَافُوهْ فِي مْدِينِةْ أَشْدُودْ وِمْبَاعِدْ وَلَّى يْبَشِّرْ فِي المُدُنْ الكُلْ حَتَّى لِينْ وْصُلْ لِمْدِينِةْ قَيْصَرِيَّة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index