Search form

أَعْمَالْ 9

شَاوُلْ يْوَلِّي مَسِيحِي

(‏22‏:‏6‏-16؛ ‏26‏:‏12‏-18)

1آمَا شَاوُلْ كَانْ دِيمَا يِتْحَلِّفْ فِي تْلاَمِذْةْ يَسُوعْ وِيْهَدِّدْ فِيهُمْ بِالقَتْلْ، وِمْشَى لْأَعْلَى وَاحِدْ فِي رُؤَسَاءْ الكُهَّانْ. 2وِطْلَبْ مِنُّو جْوَابَاتْ لِلمَجَامِعْ مْتَاعْ اليْهُودْ فِي دِمَشْقْ بَاشْ يْعَاوْنُوهْ عْلَى شَدَّانْ الرْجَالْ وِالنْسَاء الِّي يْتَبّْعُوا فِي الطْرِيقْ هَاذَا وِينْ يَلْقَاهُمْ، وْمِنْ بَعْدْ يْهِزّْهُمْ مْكَتّْفِينْ لْأُورْشَلِيمْ.

3وْوَقْتِلِّي هُوَ مَاشِي لْدِمَشْقْ وِقْريبْ يُوصِلْ، عْلَى غَفْلَة ضْوَى عْلِيهْ نُورْ مِالسْمَاءْ. 4يَاخِي طَاحْ عْلَى الأَرْضْ وِسْمَعْ صُوتْ يْقُلُّو: «شَاوُلْ! شَاوُلْ! عْلاَشْ تِضْطَهِدْ فِيَّ؟» 5سِأْلُو شَاوُلْ: «شْكُونْ إِنْتِ يَا سِيدِي؟» جَاوْبُو: «آنَا يَسُوعْ الِّي إِنْتِ تِضْطَهِدْ فِيهْ. 6قُومْ! وْأُدْخُلْ لِلمْدِينَة وْتَوْ يْقُولُولِكْ شْنُوَّة يِلْزْمِكْ تَعْمِلْ.» 7آمَا النَّاسْ الِّي كَانُوا مْسَافْرِينْ مْعَ شَاوُلْ بْقَاوْ بَاهْتِينْ وْمَا نَجّْمُوشْ يَنْطْقُوا بْحَتَّى كِلْمَة، سَمْعُوا الصُّوتْ، آمَا مَا شَافُوا حَتَّى حَدْ. 8وَقْتِلِّي قَامْ شَاوُلْ مِالأَرْضْ حَلْ عِينِيهْ يَاخِي مَا نَجِّمْشْ يْشُوفْ حَتَّى شَيْء، هَزُّوهْ مِنْ يِدُّو. وْدَخّْلُوهْ لِمْدِينِةْ دِمَشْقْ. 9وِقْعَدْ ثْلاَثَة أَيَّامْ لاَ يْشُوفْ وْلاَ يَاكُلْ وْلاَ يُشْرُبْ.

10وْكَانْ ثَمَّة تِلْمِيذْ فِي دِمَشْقْ إِسْمُو حَنَانِيَّا نَادَاهْ الرَّبْ فِي رُؤْيَا: «حَنَانِيَّا!» يَاخِي قَالْ: «نْعَمْ يَا رَبْ.» 11قَالُّو الرَّبْ: «قُومْ! وْإِمْشِي فِي الشَّارِعْ المَعْرُوفْ بِالمِسْتْوِي، وْإِسْإِلْ فِي دَارْ يَهُوذَا عْلَى رَاجِلْ مِنْ طَرْسُوسْ إِسْمُو شَاوُلْ. وْرَاهُو تَوَّا قَاعِدْ يْصَلِّي. 12وْرَاهُو شَافْ فِي حِلْمْ الِّي ثَمَّة رَاجِلْ إِسْمُو حَنَانِيَّا بَاشْ يُدْخُلْ وِيْحُطْ عْلِيهْ ايدُو وْهُوَ يَرْجَعْ يْشُوفْ.» 13يَاخِي قَالْ حَنَانِيَّا لِلرَّبْ: «آمَا آنَا يَا رَبْ سْمَعْتْ مِنْ بَرْشَة نَاسْ قَدَّاشْ هُوَ عْمَلْ الشَّرْ فِي المُؤْمْنِينْ الِّي فِي أُورْشَلِيمْ. 14وْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ عْطَاوْهْ السُّلْطَة بَاشْ يْشِدْ النَّاسْ الِّي يِدْعِيوْ بْإِسْمِكْ.» 15يَاخِي أَمْرُو الرَّبْ وْقَالُّو: «إِمْشِي! آنَا رَانِي خْتَرْتْ الرَّاجِلْ هَاذَا بَاشْ يْخَبِّرْ الأُمَمْ وِالمُلُوكْ وْبَنِي إِسْرَائِيلْ عْلَى إِسْمِي. 16وْبَاشْ نْوَرِّيهْ قَدَّاشْ يِلْزْمُو يِتْعَذِّبْ عْلَى خَاطِرْ إِسْمِي.» 17مْشَى حَنَانِيَّا وِدْخَلْ لْدَارْ يَهُوذَا وْحَطْ يْدِيهْ عْلَى شَاوُلْ وْقَالْ: «يَا خُويَا شَاوُلْ، الرَّبْ يَسُوعْ الِّي ظْهُرْلِكْ فِي الطْرِيقْ الِّي جِيتْ مِنْهَا، بْعَثْنِي لِيكْ بَاشْ تَرْجِعْ تْشُوفْ وتِتْمْلَى بِالرُّوحْ القُدُسْ.» 18وْبِالوَقْتْ طَاحْ مِنْ عِينِيهْ شَيْء كِيفْ القْشُورْ، وِرْجَعْ يْشُوفْ، مِنْ بَعْدْ قَامْ وِتْعَمِّدْ. 19وِكْلَى المَاكْلَة وْرَجْعِتْلُو قُوتُو.

شَاوُلْ فِي دِمَشْقْ

وِقْعَدْ أَيَّامَاتْ مْعَ التْلاَمْذَة فِي دِمَشْقْ. 20وْمِنْ الوَقْتْ هَاذَاكَا بْدَا يْبَشِّرْ فِي المَجَامِعْ بِلِّي يَسُوعْ هُوَ إِبْنْ اللهْ. 21الِّي سَمْعُوا كْلاَمُو الكُلْهُمْ تْعَجّْبُوا وْقَالُوا: «مُوشْ هَاذَا الِّي كَانْ يْشِدْ فِي النَّاسْ الِّي يِدْعِيوْ لإِسْمْ يَسُوعْ فِي أُورْشَلِيمْ؟ مُوشْ جَا لِهْنَا بَاشْ يْشِدّْهُمْ وِيْهِزّْهُمْ مْكَتّْفِينْ لْرُؤَسَاءْ الكُهَّانْ.» 22آمَا شَاوُلْ وَلاَّتْ عَنْدُو قُوَّة فِي الوَعْظْ وْكَانْ يْسَكِّتْ فِي اليْهُودْ السَّاكْنِينْ فِي دِمَشْقْ وْيَقْنِعْ فِيهُمْ بِالدَّلِيلْ الِّي يَسُوعْ هُوَ المَسِيحْ.

23وْبَعْدْ أَيَّامَاتْ تْفَاهْمُوا اليْهُودْ مْعَ بْعَضْهُمْ بَاشْ يُقْتْلُوا شَاوُلْ. 24آمَا هُوَ فَاقْ بِيهُمْ، وْكَانُوا يْعِسُّوا عْلَى بِيبَانْ المْدِينَة لِيلْ وِنْهَارْ بَاشْ يُقْتْلُوهْ وَقْتِلِّي يْجِي خَارِجْ مِنْهَا. 25هَزُّوهْ التْلاَمْذَة فِي اللِّيلْ وْحَطُّوهْ فِي قُفَّة كْبِيرَة وْهَبّْطُوهْ بِالحْبَالْ مِنْ فُوقْ سُورْ المْدِينَة.

شَاوُلْ فِي أُورْشَلِيمْ

26وَقْتِلِّي وْصُلْ شَاوُلْ لْأُورْشَلِيمْ حَبْ يْوَلِّي مْعَ التْلاَمْذَة، آمَا الكُلْهُمْ خَافُوا مِنُّو وْمَا صَدّْقُوشْ الِّي هُوَ وَلَّى وَاحِدْ مِنْ تْلاَمِذْةْ الرَّبْ. 27يَاخِي بَرْنَابَا جَابُو مْعَاهْ وِحْكَى لِلرُّسُلْ كِيفَاشْ الرَّبْ ظْهُرْ لْبُولُسْ فِي الطْرِيقْ وْكَلّْمُو وْكِيفَاشْ بَشِّرْ بْإِسْمْ يَسُوعْ جْهَارْ فِي دِمَشْقْ. 28وِقْعَدْ مْعَاهُمْ يْدُورْ فِي أُورْشَلِيمْ وْكَانْ يْبَشِّرْ بْإِسْمْ الرَّبْ جْهَارْ. 29وْكَانْ يِتْكَلِّمْ مْعَ اليْهُودْ الِّي يِتْكَلّْمُوا بِاليُونَانِيَّة وِيْنَاقِشْ فِيهُمْ. وْحَاوْلُوا بَاشْ يُقْتْلُوهْ. 30وَقْتِلِّي الإِخْوَة عَرْفُوا الشَّيْء هَاذَا، هَبّْطُوهْ لِمْدِينِةْ قَيْصَرِيَّة وْبَعْدْ بَعْثُوهْ لْطَرْسُوسْ.

31وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا كَانِتْ الكَنِيسَة فِي اليَهُودِيَّة وِالجَلِيلْ وِالسَّامْرَة عَايْشَة فِي سَلاَمْ وْقَاعْدَة تِكْبِرْ وِالنَّاسْ الِّي فِيهَا يْخَافُوا رَبِّي وِالرُّوحْ القُدُسْ قَاعِدْ يْشَجَّعْ فِيهَا.

بُطْرُسْ فِي لُدَّة وْيَافَا

32وَقْتِلِّي كَانْ بُطْرُسْ يِتْنَقِّلْ مِنْ بُقْعَة لْبُقْعَة، زَارْ المُؤْمْنِينْ السَّاكْنِينْ فِي مْدِينِةْ لُدَّة. 33وِلْقَى وَاحِدْ مَشْلُولْ إِسْمُو إِينْيَاسْ تْعَدَّاوْ عْلِيهْ ثْمَنْيَة سْنِينْ وْهُوَ رَاقِدْ عْلَى الفْرَاشْ. 34قَالُّو بُطْرُسْ: «يَا إِينْيَاسْ، يَسُوعْ المَسِيحْ شْفَاكْ، قُومْ وْلِمْ فْرَاشِكْ بِيدِكْ.» يَاخِي بِالوَقْتْ قَامْ. 35وْشَافُوهْ سُكَّانْ لُدَّة وْشَارُونْ الكُلْهُمْ وْرَجْعُوا لْرَبِّي.

36وْكَانِتْ ثَمَّة فِي مْدِينِةْ يَافَا تِلْمِيذَة اسْمْهَا طَابِيثَة الِّي مَعْنَاهَا غْزَالَة وْكَانِتْ دِيمَا تَعْمِلْ فِي الخِيرْ وِتْعَاوِنْ فِي الفُقَرَاءْ. 37وْفِي الوَقْتْ هَاذَاكَا مُرْضِتْ وْمَاتِتْ. غَسّْلُوهَا وْحَطُّوهَا فِي بِيتْ فِي العْلِي. 38وْيَافَا قْرِيبَة مِنْ لُدَّة وْكِسَمْعُوا التْلاَمْذَة المُوجُودِينْ فِي يَافَا الِّي بُطْرُسْ مُوجُودْ فِي لُدَّة، بَعْثُولُوا زُوزْ رْجَالْ يْعَيّْطُولُو وْقَالُولُو: «إِيجَانَا وْمَا تْوَخِّرْشْ.» 39يَاخِي قَامْ بُطْرُسْ وْجَاهُمْ وْكِوْصُلْ طَلّْعُوهْ لِلعْلِي، وْجَاوْ النْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى الكُلْهُمْ يِبْكُوا وْوَرَّاوهْ اللْبَاسِي وِالحْوَايِجْ مْتَاعْ غْزَالَة الِّي كَانِتْ تْخَيِّطْ فِيهُمْ وَقْتِلِّي كَانِتْ حَيَّة. 40طْلَبْ بُطْرُسْ مِنْ الحَاضْرِينْ الكُلْ بَاشْ يُخْرْجُوا مِالبِيتْ وِهْبَطْ عْلَى رْكَايْبُو وِطْلَبْ رَبِّي، مِنْ بَعْدْ تْلَفِّتْ لِلجُثَّة وْقَالْ: «يَا طَابِيثَة قُومِي!» يَاخِي حَلِّتْ عِينِيهَا، وَقْتِلِّي شَافِتْ بُطْرُسْ قَامِتْ وْقَعْدِتْ. 41مَدْ بُطْرُسْ يِدُّو وْعَاوِنْهَا بَاشْ تْقُومْ وِمْبَاعِدْ عَيِّطْ لِلمُؤْمْنِينْ وِالنْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى وْرَجَّعْهَالْهُمْ حَيَّة. 42وْتِسْمَعْ خْبَرْ المُعْجْزَة هَاذِي فِي يَافَا الكُلْهَا. وْبَرْشَة نَاسْ امّْنُوا بِالرَّبْ يَسُوعْ. 43وِقْعَدْ بُطْرُسْ أَيَّامَاتْ فِي يَافَا عِنْدْ وَاحِدْ دَبَّاغْ إِسْمُو سِمْعَانْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index