Search form

أَعْمَالْ 9:2

2وِطْلَبْ مِنُّو جْوَابَاتْ لِلمَجَامِعْ مْتَاعْ اليْهُودْ فِي دِمَشْقْ بَاشْ يْعَاوْنُوهْ عْلَى شَدَّانْ الرْجَالْ وِالنْسَاء الِّي يْتَبّْعُوا فِي الطْرِيقْ هَاذَا وِينْ يَلْقَاهُمْ، وْمِنْ بَعْدْ يْهِزّْهُمْ مْكَتّْفِينْ لْأُورْشَلِيمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index