Search form

أَعْمَالْ 9:39

39يَاخِي قَامْ بُطْرُسْ وْجَاهُمْ وْكِوْصُلْ طَلّْعُوهْ لِلعْلِي، وْجَاوْ النْسَاء الِّي رْجَالْهُمْ مُوتَى الكُلْهُمْ يِبْكُوا وْوَرَّاوهْ اللْبَاسِي وِالحْوَايِجْ مْتَاعْ غْزَالَة الِّي كَانِتْ تْخَيِّطْ فِيهُمْ وَقْتِلِّي كَانِتْ حَيَّة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index