Search form

كُولُوسِي 1:23

23بْشَرْطْ إِنّْكُمْ تِثْبْتُوا فِي الإِيمَانْ مِبْنِينْ عْلَى سَاسْ صْحِيحْ وْمَا تِتْرَدَدُوشْ وْمَا تِبْعْدُوشْ عْلَى الأَمَلْ مْتَاعْ الإِنْجِيلْ الِّي سْمَعْتُوا بِيهْ وِوْصُلْ لِلمَخْلُوقَاتْ الكُلْهَا الِّي فِي الأَرْضْ، وْآنَا بُولُسْ وَلِّيتْ الخَادِمْ مْتَاعُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index