Search form

كُولُوسِي 1:6

6الِّي وْصِلْكُمْ كِيمَا وْصُلْ لِلعَالَمْ الكُلُّو، وِبْدَا يُثْمُرْ وْيتِنْشَرْ فِيهْ كِيفْ مَا ثْمُرْ وْتِنْشَرْ مَا بِينَاتْكُمْ مِلِّي سْمَعْتُوا بْنِعْمِةْ اللهْ وِعْرَفْتُوهَا بِالحَقْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index