Search form

كُولُوسِي 2:11

11وِالطْهُورْ الِّي اطَّهَّرْتُوهْ فِي المَسِيحْ، مُوشْ بِالِيْدِينْ، آمَا بْتَنْحِيتْ بْدَنْ البَشَرْ الِّي هُوَ مْتَاعْ الذْنُوبْ، وْهَاذَا هُوَ الطْهُورْ مْتَاعْ المَسِيحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index