Search form

كُولُوسِي 2:13

13كُنْتُوا مُوتَى فِي ذْنُوبْكُمْ وْمَا كُنْتُوشْ مْطَهّْرِينْ فِي البْدَنْ، يَاخِي اللهْ حْيَاكُمْ مْعَ المَسِيحْ وْسَامِحْكُمْ عْلَى ذْنُوبْكُمْ الكُلْهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index