Search form

كُولُوسِي 2:20

20اذَا كَانْكُمْ مُتُّوا مْعَ المَسِيحْ فِي مَا يْخُصْ الحَاجَاتْ القْوِيَّة الِّي مَا تِتْشَافِشْ فِي الدِّنْيَا، عْلاَشْ تْعِيشُوا كَإِنّْكُمْ تَابْعِينْ لِلعَالَمْ هَاذَا وِاطِّيعُوا فِي الفَرَايِضْ هَاذِي:

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index