Search form

كُولُوسِي 3

الأَخْلاَقْ المَسِيحِيَّة

1وْإِذَا كَانْكُمْ قُمْتُوا مْعَ المَسِيحْ، إِمَّالاَ اسْعَاوْ لِلحَاجَاتْ الِّي فِي السْمَاءْ وِينْ المَسِيحْ قَاعِدْ عْلَى يْمِينْ اللهْ. 2فَكّْرُوا فِي الحَاجَاتْ الِّي فِي السْمَاءْ، مُوشْ فِي الحَاجَاتْ الِّي فِي الأَرْضْ، 3رَاكُمْ مُتُّوا وِحْيَاتْكُمْ مَسْتُورَة مْعَ المَسِيحْ فِي اللهْ. 4وْوَقْتِلِّي يُظْهُرْ المَسِيحْ الِّي هُوَ حْيَاتْكُمْ، إِنْتُومَا زَادَا تُظْهْرُوا مْعَاهْ فِي مَجْدُو.

5إِمَّالاَ، إِقْضِيوْ عْلَى الحَاجَاتْ مْتَاعْ الأَرْضْ الِّي فِيكُمْ كِيفْ الزْنَى وِالنْجَاسَة وِالتَّسَيُّبْ وِالشْهَاوِي الخَايْبَة وِالطْمَعْ، الِّي هُوَ عْبَادِةْ الصْنَبْ، 6وِالحَاجَاتْ هَاذِيكَا تْجِيبْ الغَضَبْ مْتَاعْ اللهْ عْلَى وْلاَدْ الحْرَامْ. 7وْمِنْ بِينْهُمْ انْتُومَا قْبَلْ وَقْتِلِّي كُنْتُوا تَعْمْلُوا فِي الحَاجَاتْ هَاذُوكُمْ. 8آمَا تَوَّا نَحِّيوْ عْلِيكُمْ الحَاجَاتْ هَاذُومَا الكُلْهُمْ الِّي هُومَا الغَضَبْ وِالنِّقْمَة وِالخُبْثْ وِالكُفْرْ. مَا تْقُولُوشْ الكْلاَمْ الخَايِبْ، 9وْمَا تِكْذْبُوشْ عْلَى بْعَضْكُمْ، عْلَى خَاطِرْكُمْ نَحِّيتُوا الإِنْسَانْ القْدِيمْ وِعْمَايْلُوا الكُلْهَا، 10وِلْبِسْتُوا الإِنْسَانْ الجْدِيدْ الِّي يِتْجَدِدْ فِي المَعْرْفَة عْلَى صُورِةْ الِّي خَلْقُو. 11وْلِهْنَا مَا عَادِشْ ثَمَّة يْهُودِي وِلاَّ مُوشْ يْهُودِي، وْلاَ مْطَهِّرْ وِلاَّ مُوشْ مْطَهِّرْ، وْلاَ رُومِي وِلاَّ بَرْبَرْ، وْلاَ عَبْدْ وِلاَّ حُرْ، آمَا المَسِيحْ الِّي هُوَ كُلْ شَيْء وْفِي كُلْ شَيْء.

12وْإِنْتُومَا الِّي خْتَارْكُمْ اللهْ وْقَدِّسْكُمْ وْحَبّْكُمْ، البْسُوا الحَنَانْ والرَّأْفَة وِاللُّطْفْ وِالتَّوَاضُعْ وِالبْهَاوَة وِالصَّبْرْ. 13تْحَمّْلُوا بْعَضْكُمْ، وْسَامْحُوا بْعَضْكُمْ اذَا كَانْ وَاحِدْ مِنْكُمْ شَاكِي بِالآخَرْ. كِيفْ مَا سَامَحْكُمْ الرَّبْ، إِنْتُومَا زَادَا سَامْحُوا. 14وِالْبْسُوا المْحَبَّة فُوقْ هَاذَا الكُلُّو، رَاهِي هِيَ الرْبَاطْ الِّي يْخَلِّيكُمْ كَامْلِينْ. 15وْخَلِّيوْ سَلاَمْ المَسِيحْ الِّي اللهْ دْعَاكُمْ لِيهْ يْسَيْطِرْ عْلَى قْلُوبْكُمْ، بَاشْ تْوَلِّيوْ بْدَنْ وَاحِدْ، كُونُوا شَاكْرِينْ.

16خَلِّي كِلْمِةْ المَسِيحْ تُسْكُنْ بِينَاتْكُمْ بِغْنَاهَا الكُلُّو بَاشْ تْعَلّْمُوا وِتْنَبّْهُوا بْعَضْكُمْ بِالمَزَامِيرَ وِالتَّسَابِيحْ وِالغْنَايَاتْ الرُّوحِيَّة بْنِعْمَة وبْكُلْ حِكْمَة، وِانْتُومَا تْغَنِّيوْ للهْ مِنْ قْلُوبْكُمْ. 17وْمَهْمَا يْكُونْ قُولْكُمْ وْفِعْلْكُمْ، خَلِّيهْ يْكُونْ بْإِسْمْ الرَّبْ يَسُوعْ، حَامْدِينْ بِيهْ اللهْ الآبْ.

وْصَايَا لِلنَّاسْ

18يَا نْسَاء طِيعُوا رْجَالْكُمْ كِيفْ مَا يْلِيقْ بْرَبِّي. 19يَا رْجَالْ، حِبُّوا نْسَاكُمْ وْمَا تْكُونُوشْ قَاسِينْ عْلِيهُمْ.

20يَا الوْلاَدْ، طِيعُوا وَالْدِيكُمْ فِي كُلْ شَيْء عْلَى خَاطِرْ هَاذَا يْرَضِّي الرَّبْ. 21يَا البَّيَّانْ، مَا تْغَشَشُوشْ وْلاَدْكُمْ بَاشْ مَا يَيْأْسُوشْ.

22يَا العَبِيدْ، طِيعُوا سْيَادْكُمْ فِي الأَرْضْ فِي كُلْ شَيْء، مُوشْ قُدَّامْ عِينِيهُمْ كِيفْ الِّي يْرَضِّي فِي النَّاسْ، آمَا بْقَلْبْ طَاهِرْ وِيْخَافْ رَبِّي. 23وْأَيْ حَاجَة تَعْمْلُوهَا أَعْمْلُوهَا مِنْ كُلْ قْلُوبْكُمْ كَإِنّْهَا لِلرَّبْ مُوشْ لِلنَّاسْ، 24وْأَعْرْفُوا إِنُّو الرَّبْ بَاشْ يْجَازِيكُمْ بْمِيرَاثُو، عْلَى خَاطِرْكُمْ إِنْتُومَا تِخْدْمُوا فِي الرَّبْ المَسِيحْ. 25آمَا الِّي يَعْمِلْ الشَّرْ رَاهُو بَاشْ يِتْعَاقِبْ عْلَى الشَّيْء الِّي عَمْلُو، وْمَا ثَمَّاشْ فَرْقْ بِينْ وَاحِدْ وِالآخِرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index