Search form

كُولُوسِي 3:16

16خَلِّي كِلْمِةْ المَسِيحْ تُسْكُنْ بِينَاتْكُمْ بِغْنَاهَا الكُلُّو بَاشْ تْعَلّْمُوا وِتْنَبّْهُوا بْعَضْكُمْ بِالمَزَامِيرَ وِالتَّسَابِيحْ وِالغْنَايَاتْ الرُّوحِيَّة بْنِعْمَة وبْكُلْ حِكْمَة، وِانْتُومَا تْغَنِّيوْ للهْ مِنْ قْلُوبْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index