Search form

كُولُوسِي 3:5

5إِمَّالاَ، إِقْضِيوْ عْلَى الحَاجَاتْ مْتَاعْ الأَرْضْ الِّي فِيكُمْ كِيفْ الزْنَى وِالنْجَاسَة وِالتَّسَيُّبْ وِالشْهَاوِي الخَايْبَة وِالطْمَعْ، الِّي هُوَ عْبَادِةْ الصْنَبْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index