Search form

كُولُوسِي 4

1يَا الأَسْيَادْ عَامْلُوا العَبِيدْ مْتَاعْكُمْ بِالعَدْلْ وِالمُسَاوَاتْ وْأَعْرْفُوا الِّي إِنْتُومَا زَادَا عِنْدْكُمْ سِيدْ فِي السْمَاءْ.

وْصَايَا

2دَاوْمُوا عْلَى الصَّلاَةْ وْأَحْرْصُوا إِنّْكُمْ تْكُونُوا فِيهَا شَاكْرِينْ. 3وْإِدْعِيوْلْنَا أَحْنَا زَادَا بَاشْ اللهْ يْحِلِّلْنَا بَابْ الكْلاَمْ بَاشْ نْبَشّْرُوا بِالسِّرْ مْتَاعْ المَسِيحْ. وْآنَا فِي الحَبْسْ عْلَى خَاطْرُو، 4بَاشْ نْظَهّْرُو كِيفْ مَا هُوَ مَلْزُومْ عْلِيَّ بَاشْ نِتْكَلِّمْ.

5اتْصَرّْفُوا بْحِكْمَة وَقْتِلِّي تِتْعَامْلُوا مْعَ النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ مُؤْمْنِينْ، وِاسْتْغَلُّوا الفُرْصَة المُنَاسْبَة. 6خَلِّي كْلاَمْكُمْ دِيمَا فِيهْ نِعْمَة، حْلُو وِيْفِيدْ، وْهَكَّا تَعْرْفُوا كِيفَاشْ يِلْزِمْكُمْ تْجَاوْبُوا كُلْ إِنْسَانْ.

أَخْبَارْ وْتَحِيَّاتْ

7تِيخِيكُسْ خُونَا الِّي نْحِبُّوهْ وِالخَادِمْ الأَمِينْ وِرْفِيقْنَا فِي خِدْمِةْ الرَّبْ بَاشْ يْخَبِّرْكُمْ عْلَى حْوَالِي الكُلْهَا. 8بْعَثْتْهُولْكُمْ إِنْتُومَا عْلَى الشَّيْء هَاذَا بَاشْ تَعْرْفُوا احْوَالْنَا وِيْشَجِّعْكُمْ، 9وِبْعَثْتْ مْعَاهْ أُونُسِيمُوسْ، خُونَا الأَمِينْ الِّي نْحِبُّو، وْهُوَ وَاحِدْ مِنْكُمْ. وْهُومَا بَاشْ يْخَبّْرُوكُمْ بِلِّي يَاقَعْ عِنْدْنَا الكُلُّو.

10يْسَلِّمْ عْلِيكُمْ أَرِسْتَرْخُسْ رْفِيقِي فِي الحَبْسْ، وْمَرْقُسْ وِلْدْ عَمْ بَرْنَابَا، وْهُوَ الِّي وَصِّيتْكُمْ عْلِيهْ، رَحّْبُوا بِيهْ إِذَا كَانْ جَاكُمْ، 11وْيَسُوعْ الِّي يْنَادِيوْلُو يُوسْتُسْ، وْهَاذُومَا مِاليْهُودْ، وْهُومَا وَحَّدْهُمْ الِّي يِخْدْمُوا مْعَايَا فِي مَمْلِكْةْ اللهْ، وْشَجّْعُونِي.

أَخْبَارْ وْتَحِيَّاتْ

12يْسَلِّمْ عْلِيكُمْ أَبَفْرَاسْ، وْهُوَ زَادَا وَاحِدْ مِنْكُمْ وْعَبْدْ المَسِيحْ يَسُوعْ، دِيمَا يْجَاهِدْ فِي صْلاَتُو عْلَى خَاطِرْكُمْ بَاشْ تُنْضْجُوا وِتْكُونُوا مِتْأَكّْدِينْ بِالكَامِلْ مِالشَّيْء الِّي يْحِبُّو اللهْ الكُلُّو. 13وْآنَا نِشْهِدْلُو الِّي هُوَ يِتْعِبْ بَرْشَة فِي الخِدْمَة عْلَى خَاطِرْكُمْ إِنْتُومَا وِلِّي فِي لاَوْدُكِيَّة وْهِيرَابُولِيسْ. 14وِيْسَلِّمْ عْلِيكُمْ لُوقَا الطْبِيبْ الِّي نْحِبُّو وْدِيمَاسْ.

أَخْبَارْ وْتَحِيَّاتْ

15سَلّْمُوا عْلَى الإِخْوَة الِّي فِي لاَوْدُكِيَّة وِعْلَى نِمْفَا وِالكَنِيسَة الِّي تِجْتَمَعْ فِي دَارْهَا. 16وْبَعْدْ مَا تَقْرَاوْ الجْوَابْ هَاذَا، أَبْعْثُوهْ لْكَنِيسِةْ لاَوْدُكِيَّة بَاشْ يِتْقْرَى قُدَّامْهَا، وِالجْوَابْ الِّي مِنْ لاَوْدُوكِيَّة أَقْرَاوْهْ إِنْتُومَا زَادَا. 17قُولُوا لْأَرْخِبُّوسْ: «أَحْرِصْ عْلَى الخِدْمَة الِّي قْبِلْتْهَا مِنْ عِنْدْ الرَّبْ بَاشْ اتَّمِمْهَا.»

18السْلاَمْ هَاذَا بْخَطْ يِدِّي آنَا بُولُسْ. اذَّكّْرُوا السْلاَسِلْ مْتَاعِي. وْخَلِّي نِعْمِةْ اللهْ تْكُونْ مْعَاكُمْ!

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index