Search form

أفسس 1

تَحِيَّة

1مِنْ بُولُسْ الِّي هُوَ رَسُولْ المَسِيحْ يَسُوعْ بْإِرَادِةْ اللهْ، لِلقِدِّيسِينْ الِّي هُومَا مِنْ شَعْبْ اللهْ وِلِّي هُومَا أُمَنَاءْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ، الِّي سَاكْنِينْ فِي أَفَسُسْ. 2النِّعْمَة وِالسَّلاَمْ لِيكُمْ مِنْ عِنْدْ اللهْ بُونَا وِالرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ.

بَرَكَاتْ رُوحِيَّة فِي المَسِيحْ

3تَبَارَكْ اللهْ بُو رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ، الِّي بَارِكْنَا فِي المَسِيحْ بْكُلْ بَرْكَة رُوحِيَّة فِي السْمَاوَاتْ. 4كِيمَا خْتَارْنَا فِيهْ قْبَلْ مَا تِتْخْلَقْ الدِّنْيَا بَاشْ نْكُونُوا قِدِّيسِينْ وْمَا عْلِينَاشْ لُومْ قُدَّامُو فِي المْحَبَّة. 5سْبِقْ وِخْتَارْنَا بِمْحَبّْتُو بَاشْ نْكُونُوا وْلاَدُو فِي يَسُوعْ المَسِيحْ حَسْبْ إِرَادْتُو. 6بَاشْ نُشْكْرُوا المَجْدْ مْتَاعْ نِعْمْتُو الِّي نْعِمْ بِيهَا عْلِينَا فِي ابْنُو الِّي يْحِبُّو. 7الِّي تِفْدِينَا بْدَمُّو وِتْغِفْرِتْ ذْنُوبْنَا بْنِعْمْتُو العْظِيمَة. 8الِّي فَاضْ بِيهَا عْلِينَا. 9عْلَى خَاطْرُو عَرِّفْنَا بِالسِّرْ الغَامِضْ مْتَاعْ إِرَادْتُو بْكُلْ حِكْمَة وْفَهْمْ كِيفْ مَا خَطِطْلُو وْعِمْلُو عْلَى طْرِيقْ المَسِيحْ. 10وِالخِطَّة هَاذِي بَاشْ يْتَمِّمْهَا فِي قَلْبْ الزْمَانْ، بَاشْ يْلِمْ كُلْ شَيْء فِيهْ المَسِيحْ، الحَاجَاتْ الِّي فِي السْمَاءْ وِالحَاجَاتْ الِّي فِي الأَرْضْ. 11وْفِيهْ هُوَ اللهْ خْتَارْنَا بَاشْ نَاخْذُوا الوَرْثَة الِّي كْتِبْهَالْنَا، كِيفْ مَا اللهْ خَطِطْ وْقَرِرْ مِالأُوِّلْ. 12أَحْنَا سْبِقْنَا وْكَانْ عِنْدْنَا أَمَلْ فِي المَسِيحْ بَاشْ نُشْكْرُوا مَجْدْ اللهْ. 13وِانْتُومَا زَادَا الِّي سْمَعْتُوا كِلْمِةْ الحَقْ الِّي هِيَ الإِنْجِيلْ الِّي خْلُصْتُوا بِيهْ وِلِّي فِيهْ هُوَ كِإِمِّنْتُوا اللهْ خْتِمْكُمْ بِالرُّوحْ القُدُسْ الِّي وْعِدْكُمْ بِيهْ، 14الرُّوحْ الِّي هُوَ عَرْبُونْ الوَرْثَة مْتَاعْنَا حَتَّى لِينْ يِتْفْدَاوْ المُخْتَارِينْ. امَّالاَ خَلِّينَا نُشْكْرُوهْ عْلَى مَجّْدُو.

صْلاَةْ بُولُسْ

15هَاذَاكَا عْلاَشْ آنَا زَادَا وَقْتِلِّي سْمَعْتْ بْإِيمَانْكُمْ بِالرَّبْ يَسُوعْ وِمْحَبِّتْكُمْ لِلمُؤْمْنِينْ الكُلْ 16بْقِيتْ دِيمَا نُشْكُرْ فِي اللهْ عْلَى خَاطِرْكُمْ وْنِتْفَكِّرْ فِيكُمْ فِي صْلاَتِي 17بَاشْ الآبْ المَجِيدْ الِّي هُوَ الاَهْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ يَعْطِيكُمْ رُوحْ حِكْمَة يِكْشْفِلْكُمْ اللهْ بَاشْ تَعْرْفُوهْ 18وِيْنَوّْرِلْكُمْ قْلُوبْكُمْ بَاشْ تَعْرْفُوا الأَمَلْ الِّي عِنْدْكُمْ الِّي نَادَاكُمْ لِيهْ وِالغْنَى الِّي فِي مَجْدْ الوَرْثَة مْتَاعُو فِي المُؤْمْنِينْ. 19وْتَعْرْفُوا قُدْرْتُو العْظِيمَة الِّي مَا تِتْحَدَّاشْ وِلِّي ظَهِّرْهَالْنَا أَحْنَا المُؤْمْنِينْ بِالشَّيْء الِّي عَمْلُو بْقُوتُو الكْبِيرَة. 20الِّي عَمْلُو فِي المَسِيحْ وَقْتِلِّي قَيّْمُوا مِنْ بِينْ المُوتَى وْقَعّْدُو عْلَى يْمِينُو فِي السْمَاوَاتْ. 21فُوقْ كُلْ رِئَاسَة وْسُلْطَة وْقُوَّة وِسْيَادَة وْكُلْ اسْمْ يِتْسَمَّى مُوشْ فِي الزْمَانْ هَاذَا بَرْكْ آمَا فِي الزْمَانْ الِّي جَايْ زَادَا. 22وْحَطْ كُلْ شَيْء تَحْتْ سَاقِيهْ وْرَدُّو الرَّاسْ مْتَاعْ الحَاجَاتْ الكُلْهَا لِلكَنِيسَة 23الِّي هِيَ البْدَنْ مْتَاعُو وِكْمَالُو وْهُوَ الِّي يِمْلَى كُلْ شَيْء فِي كُلْ شَيْء.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index