Search form

أفسس 1:1

تَحِيَّة

1مِنْ بُولُسْ الِّي هُوَ رَسُولْ المَسِيحْ يَسُوعْ بْإِرَادِةْ اللهْ، لِلقِدِّيسِينْ الِّي هُومَا مِنْ شَعْبْ اللهْ وِلِّي هُومَا أُمَنَاءْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ، الِّي سَاكْنِينْ فِي أَفَسُسْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index