Search form

أفسس 1:18

18وِيْنَوّْرِلْكُمْ قْلُوبْكُمْ بَاشْ تَعْرْفُوا الأَمَلْ الِّي عِنْدْكُمْ الِّي نَادَاكُمْ لِيهْ وِالغْنَى الِّي فِي مَجْدْ الوَرْثَة مْتَاعُو فِي المُؤْمْنِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index