Search form

أفسس 1:4

4كِيمَا خْتَارْنَا فِيهْ قْبَلْ مَا تِتْخْلَقْ الدِّنْيَا بَاشْ نْكُونُوا قِدِّيسِينْ وْمَا عْلِينَاشْ لُومْ قُدَّامُو فِي المْحَبَّة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index