Search form

أفسس 1:6

6بَاشْ نُشْكْرُوا المَجْدْ مْتَاعْ نِعْمْتُو الِّي نْعِمْ بِيهَا عْلِينَا فِي ابْنُو الِّي يْحِبُّو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index