Search form

أفسس 2

1وِانْتُومَا قْبَلْ كُنْتُوا مُوتَى بِالمَعَاصِي وِالذْنُوبْ مْتَاعْكُمْ 2الِّي عِشْتُوا فِيهَا قْبَلْ وْتَبِّعْتُوا طْرِيقْ الزْمَانْ هَاذَا وْطُعْتُوا رَئِيسْ الأَرْوَاحْ الشِّرِّيرَة الِّي فِي العَالَمْ الِّي يِخْدِمْ فِي وْلاَدْ المَعْصْيَة. 3الِّي أَحْنَا الكُلْنَا زَادَا تْصَرِّفْنَا كِيفْهُمْ قْبَلْ وْتَبَّعْنَا الشَّهَوَاتْ مْتَاعْ البْدَنْ وِالأَفْكَارْ. وْبِطْبِيعِتْنَا كُنَّا وْلاَدْ مَغْضُوبْ عْلِيهُمْ كِيفْ بْقِيِّةْ النَّاسْ. 4آمَا اللهْ الِّي هُوَ غْنِي فِي رَحْمْتُو، وِعْلَى خَاطِرْ مْحَبّْتُو العْظِيمَة الِّي حَبّْنَا بِيهَا 5وْكِكُنَّا مُوتَى بِالذْنُوبْ، رَجَّعْنَا لِلحَيَاةْ مْعَ المَسِيحْ. رَاكُمْ خْلُصْتُوا بِالنِّعْمَة 6وْقَوِّمْنَا مْعَاهْ وْقَعِّدْنَا مْعَاهْ فِي السْمَاوَاتْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ. 7بَاشْ يْظَهِّرْ فِي الزْمَانْ الجَّايْ نِعْمْتُو العْظِيمَة الِّي بْلاَشْ حْسَابْ وِبْهَاوْتُو فِي المَسِيحْ يَسُوعْ. 8رَاكُمْ بِالنِّعْمَة خْلُصْتُوا بِالإِيمَانْ وْهَاذَا مُوشْ مِنْكُمْ، رَاهِي هْدِيَّة مِنْ عِنْدْ اللهْ. 9وْمُوشْ بِالأَعْمَالْ بَاشْ حَتَّى حَدْ مَا يِتْفُوخِرْ. 10أَحْنَا تُحْفِةْ اللهْ وْهُوَ خْلَقْنَا فِي المَسِيحْ يَسُوعْ لأَعْمَالْ صَالْحَة حَضِّرْهَا مِنْ قْبَلْ بَاشْ نَعْمْلُوهَا.

الوِحْدَة فِي المَسِيحْ

11هَاذَاكَا عْلاَشْ تْذَكّْرُوا الِّي إِنْتُومَا قْبَلْ كُنْتُوا أُمَمْ مِلِّي تُولِدْتُوا. النَّاسْ الِّي قَاعْدِينْ يِطَّهْرُوا تَوَّا بِاليِدْ فِي بْدُونَاتْهُمْ يْسَمُّوكُمْ مُوشْ مْطَهّْرِينْ. 12فِي الوَقْتْ هَاذَاكَا كُنْتُوا بْعَادْ عْلَى المَسِيحْ وِبْرَايْنِيَّة عْلَى شَعْبْ إِسْرَائِيلْ وْمَا كَانِشْ عِنْدْكُمْ نْصِيبْ فِي العُهُودْ المَوْعُودْ بِيهَا، وْمَا عِنْدْكُمْشْ أَمَلْ وْكَافْرِينْ بْرَبِّي فِي العَالَمْ. 13آمَا تَوَّا فِي المَسِيحْ يَسُوعْ انْتُومَا الِّي كُنْتُوا بْعَادْ، وَلِّيتُوا قْرَابْ بْدَمْ المَسِيحْ.

14عْلَى خَاطْرُو هُوَ سَلاَمْنَا الِّي رَدْ الإِثْنِينْ وَاحِدْ وْهَدِّمْ العَدَاوَة الِّي هِيَ الحِيطْ الِّي يْفَرِّقْ مَا بِينَاتْهُمْ. 15بِالبْدَنْ مْتَاعُو رَدْ الوْصَايَا وِالقَوَاعِدْ مْتَاعْ الشَّرِيعَة بَاطْلَة بَاشْ يْرُدّْهُمْ الإِثْنِينْ إِنْسَانْ وَاحِدْ جْدِيدْ فِيهْ هُوَ وْهَكَّا خَلَّى النَّاسْ يْعِيشُوا فِي سَلاَمْ. 16وْصَالَحْهُمْ الإِثْنِينْ مْعَ اللهْ فِي بْدَنْ وَاحِدْ عْلَى طْرِيقْ الصَّلِيبْ الِّي نَحَّى بِيهْ العَدَاوَة. 17وْمِنْ بَاعِدْ جَا وْبَشِّرْكُمْ بِبْشَارِةْ السَّلاَمْ إِنْتُومَا الِّي كُنْتُوا بْعَادْ كِيمَا بَشِّرْ القْرَابْ هَاذُوكُمْ. 18وْبِيهْ هُوَ انَّجّْمُوا الكُلْنَا نْجِيوْ لِلآبْ بْرُوحْ وَاحِدْ. 19إِمَّالاَ إِنْتُومَا مَا عُدْتُوشْ غُرَبَاءْ وِبْرَايْنِيَّة آمَا وَلِّيتُوا مِنْ شَعْبْ اللهْ مْعَ المُؤْمْنِينْ فِي عَايِلْةْ اللهْ. 20وْتِبْنِيتُوا عْلَى السَّاسْ مْتَاعْ الرُّسُلْ وِالأَنْبِيَاءْ وِالمَسِيحْ هُوَ بِيدُو حَجْرِةْ السَّاسْ. 21الِّي فِيهْ البَنْيْ يِتْنَظِّمْ وْيَعْلَى وِيْوَلِّي هَيْكِلْ مُقَدَّسْ فِي الرَّبْ. 22وْفِيهْ انْتُومَا زَادَا تِبْنِيتُوا مْعَ بْعَضْكُمْ وْوَلِّيتُوا بِيتْ مْتَاعْ اللهْ بِالرُّوحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index