Search form

أفسس 2:16

16وْصَالَحْهُمْ الإِثْنِينْ مْعَ اللهْ فِي بْدَنْ وَاحِدْ عْلَى طْرِيقْ الصَّلِيبْ الِّي نَحَّى بِيهْ العَدَاوَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index