Search form

أفسس 2:2

2الِّي عِشْتُوا فِيهَا قْبَلْ وْتَبِّعْتُوا طْرِيقْ الزْمَانْ هَاذَا وْطُعْتُوا رَئِيسْ الأَرْوَاحْ الشِّرِّيرَة الِّي فِي العَالَمْ الِّي يِخْدِمْ فِي وْلاَدْ المَعْصْيَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index