Search form

أفسس 3

رِسَالِةْ بُولُسْ لِلنَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ يْهُودْ

1هَاذَاكَا عْلاَشْ آنَا بُولُسْ مَرْبُوطْ بِسْبَبْ يَسُوعْ المَسِيحْ، عْلَى خَاطِرْكُمْ إِنْتُومَا الِّي مَا كُمْشْ يْهُودْ 2أَكِيدْ رَاكُمْ سْمَعْتُوا بِالخُطَّة مْتَاعْ اللهْ بَاشْ يَعْطِينِي نِعْمَة عْلَى خَاطِرْكُمْ. 3كِيفَاشْ اللهْ كْشِفْلِي السِّرْ الغَامِضْ عْلَى طْرِيقْ الوَحْيْ كِيفْ مَا كْتِبْتْ قْبَلْ بِاخْتِصَارْ عْلَى الشَّيْء هَاذَا 4وْكِتَقْرَاوْ الرِّسَالَة هَاذِي بَاشْ تِفْهْمُوا الِّي آنَا نَعْرِفْ السِّرْ الغَامِضْ مْتَاعْ المَسِيحْ. 5هَاكَا السِّرْ الغَامِضْ الِّي مَا عَرْفُوهِشْ النَّاسْ فِي قْدِيمْ الزْمَانْ كِيفْ مَا وْحَى بِيهْ تَوَّا عْلَى طْرِيقْ الرُّوحْ لِلرُّسُلْ المُقَدّْسِينْ وِالأَنْبِيَاءْ مْتَاعُو. 6الِّي الأُمَمْ مِتْشَارْكِينْ مْعَ اليْهُودْ فِي الوِرْثْ وِالبْدَنْ وْعَنْدْهُمْ الحَقْ بَاشْ يَاخْذُوا الوَعْدْ الِّي فِي المَسِيحْ يَسُوعْ بِالإِنْجِيلْ. 7الِّي آنَا وَلِّيتْ خَادِمْ لِيهْ بِالمَوْهْبَة مْتَاعْ نِعْمِةْ اللهْ الِّي تِعْطَاتْلِي بْقُدْرْتُو الِّي تِخْدِمْ فِيكُمْ. 8النِّعْمَة هَاذِي تِعْطَاتْلِي رَغْمِلِّي آنَا أَقَلْ وْآخِرْ وَاحِدْ فِي القِدِّيسِينْ بَاشْ نْبَشِّرْ الأُمَمْ بِالغْنَى مْتَاعْ المَسِيحْ الِّي مَا يِتْحَدِّشْ. 9وْبَاشْ نْخَلِّي النَّاسْ يْشُوفُوا كِيفَاشْ اللهْ تَمِّمْ السِّرْ بَعْدْ مَا خَلاَّهْ مْخُبِّي مِنْ أَوِّلْ الزْمَانْ. 10وْتَوَّا عْلَى طْرِيقْ الكَنِيسَة الرِّئَاسَاتْ وِالسُّلُطَاتْ الِّي فِي السْمَاوَاتْ بَاشْ تَعْرِفْ حِكْمِةْ اللهْ. 11كِيفْ مَا حَبْ رَبِّي مِنْ أَوِّلْ الزْمَانْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ رَبّْنَا. 12الِّي بِيهْ هُوَ عِنْدْنَا الجُرْأَة بَاشْ نْجِيوْ قُدَّامْ اللهْ وَاثْقِينْ بِسْبَبْ إِيمَانَّا بِيهْ. 13هَاذَاكَا عْلاَشْ نُطْلُبْ مِنْكُمْ بَاشْ مَا تُضْعْفُوشْ بِسْبَبْ المَشَاكِلْ الِّي نْعَانِي فِيهَا عْلَى خَاطِرْكُمْ. رَاهِي فُخْرَة لِيكُمْ.

مْحَبِّةْ المَسِيحْ

14وْلِلسْبَبْ هَاذَا نِثْنِي رْكَايْبِي قُدَّامْ الآبْ. 15الِّي مِنُّو هُوَ تْسَمَّاتْ كُلْ عَايْلَة فِي السْمَاوَاتْ وْفِي الأَرْضْ. 16بَاشْ يَعْطِيكُمْ بِغْنَى مَجْدُو انّْكُمْ تِتْقَوُّوا بْرُوحُو فِي نْفُوسْكُمْ. 17وْيُسْكُنْ المَسِيحْ فِي قْلُوبْكُمْ بِالإِيمَانْ وْتِتْأَصّْلُوا وْتِتْبْنَاوْ عْلَى سَاسْ المْحَبَّة. 18بَاشْ تْكُونْ عِنْدْكُمْ القُوَّة انْتُومَا وِالمُؤْمْنِينْ الكُلْهُمْ بَاشْ تِفْهْمُوا شْنُوَّة العَرْضْ وِالطُّولْ وِالعِلْوْ وِالغُرْقْ مْتَاعْ مْحَبِّةْ المَسِيحْ. 19وْتَعْرْفُوا مْحَبِّةْ المَسِيحْ الِّي هِيَ أَكْبِرْ مِنْ كُلْ مَعْرْفَة وْتِتْمْلاَوْ بِغْنَى اللهْ. 20الِّي بْقُدْرْتُو الِّي تِخْدِمْ فِينَا يْنَجِّمْ يَعْمِلْ أَكْثِرْ ابَّرْشَة مِلِّي نِتْصَوّْرُوا. 21لِيهْ المَجْدْ فِي الكَنِيسَة وْفِي المَسِيحْ يَسُوعْ حَتَّى لْآخِرْ الزْمَانْ. لِلأَبَدْ. آمِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index