Search form

أفسس 3:20

20الِّي بْقُدْرْتُو الِّي تِخْدِمْ فِينَا يْنَجِّمْ يَعْمِلْ أَكْثِرْ ابَّرْشَة مِلِّي نِتْصَوّْرُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index