Search form

أفسس 3:5

5هَاكَا السِّرْ الغَامِضْ الِّي مَا عَرْفُوهِشْ النَّاسْ فِي قْدِيمْ الزْمَانْ كِيفْ مَا وْحَى بِيهْ تَوَّا عْلَى طْرِيقْ الرُّوحْ لِلرُّسُلْ المُقَدّْسِينْ وِالأَنْبِيَاءْ مْتَاعُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index