Search form

أفسس 3:7

7الِّي آنَا وَلِّيتْ خَادِمْ لِيهْ بِالمَوْهْبَة مْتَاعْ نِعْمِةْ اللهْ الِّي تِعْطَاتْلِي بْقُدْرْتُو الِّي تِخْدِمْ فِيكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index