Search form

أفسس 4

الدَّعْوَة لِلوِحْدَة

1إِمَّالاَ آنَا المَحْبُوسْ بِسْبَبْ الرَّبْ نُطْلُبْ مِنْكُمْ بَاشْ تِتْصَرّْفُوا كِيفْ مَا يْلِيقْ بِالدَّعْوَة الِّي تِدْعِيتُوا لِيهَا. 2كُونُوا مِتْوَاضْعِينْ وْطَيّْبِينْ وْبَالْكُمْ وَاسِعْ وِتْحَمّْلُوا بْعَضْكُمْ فِي المْحَبَّة. 3حَاوْلُوا أَكْثِرْ مَا تْنَجّْمُوا بَاشْ تْكُونُوا وَاحِدْ فِي الرُّوحْ وْحَافْظُوا عْلَى السَّلاَمْ الِّي يُرْبُطْكُمْ بِبْعَضْكُمْ 4ثَمَّة بْدَنْ وَاحِدْ وْرُوحْ وَاحِدْ، كِيفْ مَا اللهْ دْعَاكُمْ لْأَمَلْ وَاحِدْ. 5رَبْ وَاحِدْ، إِيمَانْ وَاحِدْ، مَعْمُودِيَّة وَحْدَة. 6إِلاَهْ وْبُو وَاحِدْ لِلنَّاسْ الكُلْ، فُوقْ الكُلْ وْبِالكُلْ وْفِي الكُلْ. 7آمَا تِعْطَاتْ لْكُلْ وَاحِدْ فِينَا نِعْمَة بِالقَدْرْ الِّي عْطَاهُولُو المَسِيحْ. 8- هَاذَاكَا عْلاَشْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ

وَقْتِلِّي طْلَعْ لِلسْمَاء

جَابْ مْرَابِيطْ

وِعْطَى لِلنَّاسْ مَوَاهِبْ

9طْلَعْ الفُوقْ مَعْنَاهَا الِّي هُوَ زَادَا نْزِلْ لأَوْطَى بْلاَصَة فِي الأَرْضْ. 10الِّي نْزِلْ هُوَ بِيدُو طْلَعْ فُوقْ السْمَاوَاتْ الكُلْهَا بَاشْ يِمْلَى كُلْ شَيْء. 11هُوَ الِّي عْطَى مَوَاهِبْ لِلنَّاسْ بَاشْ يْكُونُوا رُسُلْ وْأُخْرِينْ أَنْبِيَاءْ وْأُخْرِينْ مُبَشّْرِينْ وْأُخْرِينْ رُعَاةْ وْمُعَلّْمِينْ. 12بَاشْ يْحَضِّرْ المُؤْمْنِينْ لِلخِدْمَة بَاشْ يِبْنِيوْ بْدَنْ المَسِيحْ. 13حَتَّى لِينْ نُوصْلُوا الكُلْنَا لْوِحْدِة الإِيمَانْ وْوِحْدِةْ مَعْرِفْةْ ابْنْ اللهْ. لْدَرْجِةْ الإِنْسَانْ الكَامِلْ لِقْيَاسْ طُولْ كَمَالْ المَسِيحْ. 14بَاشْ مَا نْكُونُوشْ وْلاَدْ صْغَارْ وْمِتْقَلّْبِينْ وْمَهْزُوزِينْ بْكُلْ رِيحْ مْتَاعْ تَعْلِيمْ جَايْ مِنْ عِنْدْ نَاسْ خُبَثَاءْ وْغَشَّاشِينْ يْغَلّْطُوا فِي النَّاسْ بِالخُبْثْ مْتَاعْهُمْ. 15آمَا نْقُولُوا الحَقْ بِالمْحَبَّة وْنِكْبْرُوا فِي كُلْ شَيْء بَاشْ نُوصْلُوا لِلِّي هُوَ الرَّاسْ الِّي هُوَ المَسِيحْ. 16وِلِّي بِيهْ هُوَ البْدَنْ الكُلُّو مْرَكِّبْ مْعَ بَعْضُو وْيِتِلْحِمْ بِالمْفَاصِلْ الِّي تُرْبِطْ الأَعْضَاءْ مْتَاعُو مْعَ بْعَضْهَا وْوَقْتِلِّي كُلْ عُضْوْ فِيهْ يِخْدِمْ خِدْمْتُو، البْدَنْ يِكْبِرْ وْيِتْبْنَى فِي المْحَبَّة.

الحَيَاةْ الجْدِيدَة فِي المَسِيحْ

17تَوَّا نْقُولْ الشَّيْء هَاذَا وْنِشْهِدْ بِيهْ فِي الرَّبْ بَاشْ مَا عَادِشْ تِتْصَرّْفُوا كِيفْ الشْعُوبْ الأُخْرَى بِسْبَبْ عْقُولاَتْهُمْ الفَارْغَة. 18فِكْرْهُمْ فِيهْ الظْلاَمْ وِبْعَادْ عْلَى الحَيَاةْ الِّي يَعْطِيهَا اللهْ بِسْبَبْ جَهْلْهُمْ الِّي جَايْ مِنْ قْسَاوِةْ قْلُوبْهُمْ. 19مَا عَادِشْ يِحْشْمُوا مِنْ حَتَّى شَيْء وْغَرْقُوا فِي النْجَاسَة كِيفْ مَا حَبُّوا. 20آمَا إِنْتُومَا مَا تْعَلِّمْتُوشْ المَسِيحْ هَكَّا. 21اذَا كَانْكُمْ سْمَعْتُوا عْلِيهْ وْمَا دَامْكُمْ اتَّبْعُوا فِيهْ تْعَلِّمْتُوا الحَقْ الِّي فِي يَسُوعْ. 22امَّالاَ نَحِّيوْ عْلِيكُمْ نْفُوسْكُمْ القْدِيمَة الِّي تْعَوِّدْتُوا تْعِيشُوا بِيهَا وِلِّي فَسّْدِتْهَا الشَّهَوَاتْ الخَدَّاعَة. 23وِاتْجَدَدُوا فِي رُوحْ فِكْرْكُمْ. 24وِالْبْسُوا نَفْسْكُمْ الجْدِيدَة الِّي تْخَلْقِتْ عْلَى صُورِةْ اللهْ وِلِّي تُظْهُرْ فِي البِرْ وِالقَدَاسَة الصْحَاحْ.

25لِلسْبَبْ هَاذَا، نَحِّيوْ الكِذْبْ وِتْكَلّْمُوا بِالصِّدْقْ كُلْ وَاحِدْ مْعَ الآخَرْ عْلَى خَاطِرْنَا الكُلْنَا أَعْضَاءْ لِبْعَضْنَا. 26إِذَا كَانْ تِتْغَشَشُوا مَا تَعْمْلُوشْ الذْنُوبْ، مَا تْخَلِّيوْشْ الشَّمْسْ تُغْرُبْ وْإِنْتُومَا مِتْغَشَشِينْ. 27وْمَا تَعْطِيوْشْ الفُرْصَة لِبْلِيسْ. 28خَلِّي السَّارِقْ مَا عَادِشْ يِسْرِقْ، آمَا يِخْدِمْ، يْخَدِّمْ يْدِيهْ فِي خِدْمَة شْرِيفَة بَاشْ يْنَجِّمْ يَعْطِي لِلنَّاسْ المِحْتَاجِينْ. 29مَا تْخَلِّيوْشْ حَتَّى كِلْمَة خَايْبَة تُخْرُجْ مِنْ افَّامْكُمْ، كَانْ الكْلاَمْ الِّي يِبْنِي الأُخْرِينْ بْقَدْرْ مَا يِحْتَاجُوا، بَاشْ يَعْطِي نِعْمَة لِلِّي يِسْمْعُوا 30وْمَا تْحَزّْنُوشْ الرُّوحْ القُدُسْ الِّي تِخْتِمْتُوا بِيهْ لِليُومْ الِّي بَاشْ تِتْفْدَاوْ فِيهْ. 31نَحِّيوْ عْلِيكُمْ كُلْ مْرَارَة وْنِقْمَة وْغُشْ وِعْيَاطْ وْسَبَّانْ وْكُلْ خُبْثْ 32وْكُونُوا بَاهِينْ مْعَ بْعَضْكُمْ وْتَرْحْمُوا وِتْسَامْحُوا بْعَضْكُمْ كِيفْ مَا اللهْ سَامِحْكُمْ فِي المَسِيحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index