Search form

أفسس 4:21

21اذَا كَانْكُمْ سْمَعْتُوا عْلِيهْ وْمَا دَامْكُمْ اتَّبْعُوا فِيهْ تْعَلِّمْتُوا الحَقْ الِّي فِي يَسُوعْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index