Search form

أفسس 4:22

22امَّالاَ نَحِّيوْ عْلِيكُمْ نْفُوسْكُمْ القْدِيمَة الِّي تْعَوِّدْتُوا تْعِيشُوا بِيهَا وِلِّي فَسّْدِتْهَا الشَّهَوَاتْ الخَدَّاعَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index