Search form

أفسس 4:24

24وِالْبْسُوا نَفْسْكُمْ الجْدِيدَة الِّي تْخَلْقِتْ عْلَى صُورِةْ اللهْ وِلِّي تُظْهُرْ فِي البِرْ وِالقَدَاسَة الصْحَاحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index