Search form

أفسس 4:30

30وْمَا تْحَزّْنُوشْ الرُّوحْ القُدُسْ الِّي تِخْتِمْتُوا بِيهْ لِليُومْ الِّي بَاشْ تِتْفْدَاوْ فِيهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index