Search form

أفسس 4:32

32وْكُونُوا بَاهِينْ مْعَ بْعَضْكُمْ وْتَرْحْمُوا وِتْسَامْحُوا بْعَضْكُمْ كِيفْ مَا اللهْ سَامِحْكُمْ فِي المَسِيحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index