Search form

أفسس 5

عِيشُوا فِي النُّورْ

1انْتُومَا وْلاَدْ اللهْ إِمَّالاَ كُونُوا كِيفْ وْلاَدْ مَحْبُوبِينْ 2وْعِيشُوا فِي المْحَبَّة كِيفْ مَا المَسِيحْ حَبّْنَا وِعْطَى رُوحُو عْلَى خَاطِرْنَا قُرْبَانْ رِيحْتُو طَيّْبَة وِذْبِيحَة للهْ. 3آمَا مَا دَامْكُمْ مُؤْمْنِينْ خَلِّيوْ حَتَّى اسْمْ الزْنَى وْكُلْ نْجَاسَة وِلاَّ طْمَعْ مَا يِتْذْكَرْشْ بِينَاتْكُمْ. 4وِلاَّ الكْلاَمْ الخَايِبْ وِلاَّ التْمَسْخِيرْ وِلاَّ كْلاَمْ السْفَاهَة الِّي مَا هُمْشْ لاَيْقِينْ. فِي عُوضْ هَاذَا اشْكْرُوا اللهْ. 5يِلْزِمْكُمْ تَعْرْفُوا الشَّيْء هَاذَا: الِّي لاَ زَانِي وِلاَّ مَنْزُوسْ وِلاَّ طَمَّاعْ الِّي هُوَ يِعْبِدْ فِي الصْنَبْ عَنْدُو بْلاَصَة فِي مَمْلِكْةْ المَسِيحْ وِالله.

6مَا تْخَلِّيوْشْ حَتَّى وَاحِدْ يْغُشّْكُمْ بِالكْلاَمْ الفَارِغْ، رَاهُو بِسْبَبْ الحَاجَاتْ هَاذُومَا اللهْ يَغْضِبْ عْلَى النَّاسْ الِّي يَعْمْلُوا الحَاجَاتْ هَاذُوكُمْ. 7امَّالاَ مَا تْشَارْكُوهُمْشْ فِي الحَاجَاتْ هَاذُوكُمْ. 8قْبَلْ كُنْتُوا فِي الظْلاَمْ، آمَا تَوَّا انْتُومَا نُورْ فِي الرَّبْ. إِمَّالاَ اتْصَرّْفُوا كِيفْ وْلاَدْ النُّورْ. 9رَاهُو النُّورْ هُوَ الِّي يْجِيبْ بَرْشَة ثَمَرْ مْتَاعْ صْلاَحْ وْبِرْ وْحَقْ. 10حَاوْلُوا بَاشْ تِتْعَلّْمُوا الحَاجَاتْ الِّي تْرَضِّي الرَّبْ. 11مَا تْشَارْكُوشْ فِي أَعْمَالْ الظْلاَمْ الِّي مَا فِيهَاشْ ثَمَرْ وْبِالعَكْسْ أَفْضْحُوهَا. 12رَاهُمْ حَتَّى الحَاجَاتْ الِّي يَعْمْلُوا فِيهُمْ فِي السِّرْ يِحْشِمْ الوَاحِدْ بَاشْ يَحْكِي عْلِيهُمْ. 13آمَا كُلْ شَيْء تُظْهُرْ حْقِيقْتُو وَقْتِلِّي يِكْشْفُو النُّورْ وْأَيْ حَاجَة تِتْكْشِفْ تْوَلِّي فِي النُّورْ. 14هَاذَاكَا عْلاَشْ تْقَالْ:

فِيقْ، يَا رَاقِدْ،

قُومْ مِنْ بِينْ المُوتَى،

وِالمَسِيحْ بَاشْ يَعْطِيكْ نُورْ.

15إِمَّالاَ رُدُّوا بَالْكُمْ عْلَى رْوَاحْكُمْ كِيفَاشْ تِتْصَرّْفُوا. مُوشْ كِيفْ نَاسْ بْهَالِيلْ. آمَا كِيفْ نَاسْ حُكَمَاءْ 16وِاسْتْغَلُّوا الوَقْتْ عْلَى خَاطِرْ الأَيَّامْ خَايْبَة. 17هَاذَاكَا عْلاَشْ مَا تْكُونُوشْ بْهَالِيلْ، آمَا أَعْرْفُوا شْنُوَّة هِيَ ارَادِةْ اللهْ. 18وْمَا تِسْكْرُوشْ بِالشْرَابْ رَاهُو فِيهْ الفْسَادْ آمَا اتْمْلاَوْ بِالرُّوحْ القُدُسْ. 19وْكَلّْمُوا بْعَضْكُمْ بِمْزَامِيرْ وْتَسَابِيحْ وِغْنَايَاتْ رُوحِيَّة وْسَبّْحُوا الرَّبْ فِي قْلُوبْكُمْ. 20تِحْمْدُوا اللهْ الآبْ فِي كُلْ وَقْتْ وِعْلَى كُلْ شَيْء بْإِسْمْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ. 21طِيعُوا بْعَضْكُمْ كِيفْ مَا اطِّيعُوا المَسِيحْ.

النْسَاء وِرْجَالْهُمْ

22وِالنْسَاء يْطِيعُوا رْجَالْهُمْ كِيمَا يْطِيعُوا الرَّبْ 23عْلَى خَاطِرْ الرَّاجِلْ هُوَ رَاسْ المْرَا كِيفْ مَا المَسِيحْ هُوَ رَاسْ الكَنِيسَة، الِّي هِيَ البْدَنْ مْتَاعُو وْهُوَ بِيدُو المُخَلِّصْ مْتَاعْهَا. 24كِيفْ مَا الكَنِيسَة اطِّيعْ المَسِيحْ خَلِّي النْسَاء زَادَا يْطِيعُوا رْجَالْهُمْ فِي كُلْ شَيْء. 25وِالرْجَالْ يْحِبُّوا نْسَاهُمْ كِيفْ مَا المَسِيحْ حَبْ الكَنِيسَة وِعْطَى حْيَاتُو عْلَى خَاطِرْهَا. 26بَاشْ يْقَدِّسْهَا وِيْطَهِّرْهَا بِالمَاء عْلَى طْرِيقْ كِلْمْتُو. 27وْيَاخُذْهَا لْرُوحُو كَنِيسَة مَجِيدَة مَا فِيهَا حَتَّى عِيبْ وْمَا هِيشْ مْشَوّْهَة وِلاَّ نَاقْصَة أَيْ حَاجَة. بَاشْ تْكُونْ مُقَدّْسَة وِبْلاَشْ عْيُوبْ. 28وِالرْجَالْ يِلْزِمْهُمْ يْحِبُّوا نْسَاهُمْ كِيفْ مَا يْحِبُّوا بْدُونَاتْهُمْ، وِلِّي يْحِبْ مَرْتُو يْحِبْ رُوحُو. 29وْمَا ثَمَّة حَتَّى حَدْ يَكْرَهْ بَدْنُو آمَا يْغَذِّيهْ وْيِتْلْهَى بِيهْ كِيفْ مَا يَعْمِلْ المَسِيحْ لِلكَنِيسَة. 30عْلَى خَاطِرْنَا أَعْضَاءْ فِي البْدَنْ مْتَاعُو. 31هَاذَاكَا عْلاَشْ الرَّاجِلْ يْخَلِّي بُوهْ وْأُمُّو وْيِتْرْبَطْ بْمَرْتُو وِيْوَلِّيوْ الإِثْنِينْ بْدَنْ وَاحِدْ. 32السِّرْ الغَامِضْ هَاذَا عْظِيمْ وْآنَا نَحْكِي هْنَا عْلَى المَسِيحْ وِالكَنِيسَة. 33آمَا إِنْتُومَا زَادَا خَلِّي كُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ يْحِبْ مَرْتُو كِيفْ رُوحُو وِالمْرَا يِلْزِمْهَا تِحْتَرِمْ رَاجِلْهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index