Search form

أفسس 5:11

11مَا تْشَارْكُوشْ فِي أَعْمَالْ الظْلاَمْ الِّي مَا فِيهَاشْ ثَمَرْ وْبِالعَكْسْ أَفْضْحُوهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index