Search form

أفسس 6

الوَالْدِينْ وِالوْلاَدْ

1يَا وْلاَدْ، وَاجِبْ عْلِيكُمْ بَاشْ اطِّيعُوا وَالْدِيكُمْ وْهَاذَا هُوَ الصْوَابْ. 2«إِكْرِمْ بُوكْ وْأُمِّكْ» هَاذِي الوْصِيَّة الأُولَى الِّي فِيهَا وَعْدْ. 3«بَاشْ تَلْقَى الخِيرْ وِيْطُولْ عُمْرِكْ فِي الأَرْضْ.» 4يَا الوَالْدِينْ مَا تْخَلِّيوْشْ وْلاَدْكُمْ يِتْغَشَشُوا، آمَا رَبِّيوْهُمْ وْأَدّْبُوهُمْ كِيفْ مَا يْحِبْ الرَّبْ.

الأَسْيَادْ وِالعَبِيدْ

5يَا عَبِيدْ، طِيعُوا سْيَادْكُمْ الِّي فِي الأَرْضْ بْخُوفْ وْرِعْدَة وِبْقَلْبْ صَادِقْ كِيفْ مَا اطِّيعُوا المَسِيحْ. 6مُوشْ كَانْ قُدَّامْ عِينِيهُمْ بَاشْ تْرَضِّيوْهُمْ آمَا اخْدْمُوهُمْ بْكُلْ قْلُوبْكُمْ كِيفْ عَبِيدْ مْتَاعْ المَسِيحْ. 7اخْدْمُوهُمْ بْنِيَّة صَادْقَة كَإِنّْكُمْ تِخْدْمُوا فِي الرَّبْ مُوشْ فِي النَّاسْ. 8اتْذَكّْرُوا الِّي الرَّبْ بَاشْ يْجَازِي كُلْ وَاحِدْ عْلَى الخِيرْ الِّي عَمْلُو، اذَا كَانْ حُرْ وِلاَّ عَبْدْ. 9وْإِنْتُومَا يَا أَسْيَادْ أَعْمْلُوا مْعَاهُمْ نَفْسْ الشَّيْء وْمَا تَهَدَدُوهُمْشْ وْإِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي سِيدْكُمْ وْسِيدْهُمْ فِي السْمَاءْ وِلِّي هُوَ مَا يْخَيِّرْ حَدْ عْلَى الآخَرْ.

الجِهَادْ فِي الرُّوحْ

10وْفِي الإِخِّرْ، كُونُوا قْوِيِّينْ فِي الرَّبْ وْفِي قُدْرْتُو العْظِيمَة. 11وِالْبْسُوا السْلاَحْ الكَامِلْ مْتَاعْ اللهْ بَاشْ تْنَجّْمُوا تِثْبْتُوا قُدَّامْ الخُطَطَ مْتَاعْ بْلِيسْ. 12رَانَا مَا نَاشْ نْحَارْبُوا فِي نَاسْ عِنْدْهُمْ لْحَمْ وْدَمْ، آمَا رَانَا نْحَارْبُوا فِي الرِّئَاسَاتْ وِالقُوَّاتْ وْأَسْيَادْ العَالَمْ مْتَاعْ الظَّلْمَة الِّي مُوجُودَة تَوَّا، نْحَارْبُوا فِي الأَرْوَاحْ الِّي هِيَ جُنُودْ شَرْ فِي السْمَاوَاتْ. 13هَاذَاكَا عْلاَشْ هِزُّوا السْلاَحْ الكَامِلْ الكُلُّو مْتَاعْ اللهْ بَاشْ تْنَجّْمُوا تْقَاوْمُوا فِي يُومْ الشَّرْ وْتِثْبْتُوا لِلإِخْرْ. 14إِمَّالاَ اثْبْتُوا مِتْحَزّْمِينْ بِحْزَامْ الحَقْ وْحَاطِّينْ البِرْ كِيمَا دِرْعْ عْلَى سْدُورْكُمْ. 15وْكُونُوا حَاضْرِينْ بَاشْ تْبَشّْرُوا بْإِنْجِيلْ السَّلاَمْ 16وْزِيدْ عْلَى هَاذَا الكُلْ حُطُّوا الإِيمَانْ عْلَى سْدُورْكُمْ بَاشْ تْنَجّْمُوا تَطْفِيوْ النْبُولَة الشَّاعْلَة مْتَاعْ الشِّرِّيرْ. 17وِاقْبْلُوا الخَلاَصْ كِيفْ كَاسْكَة فُوقْ رُوسْكُمْ وْسِيفْ الرُّوحْ الِّي هُوَ كِلْمِةْ اللهْ. 18وْصَلِّيوْ فِي كُلْ وَقْتْ بْكُلْ صْلاَةْ وْطِلْبَة فِي الرُّوحْ وْدَاوْمُوا عْلَى الشَّيْء هَاذَا. وِادْعِيوْ لِلمُؤْمْنِينْ الكُلْهُمْ. 19وْلِيَّ آنَا زَادَا بَاشْ يِتْعْطَالِي الكْلاَمْ وَقْتِلِّي نِتْكَلِّمْ بَاشْ نَحْكِي بْشَجَاعَة عْلَى السِّرْ الغَامِضْ مْتَاعْ الإِنْجِيلْ. 20الِّي آنَا السَّفِيرْ مْتَاعُو وِمْسَلْسِلْ عْلَى خَاطْرُو. صَلِّيوْ انِّي نِتْكَلِّمْ بْشَجَاعَة.

تَحِيَّاتْ إِخْرَانِيَّة

21وْإِذَا تْحِبُّوا تَعْرْفُوا أَحْوَالِي وْأَخْبَارْ الخِدْمَة مْتَاعِي، رَاهُو تِيخِيكُسْ الأَخْ المَحْبُوبْ وِالخَادِمْ الأَمِينْ فِي الرَّبْ يْخَبِّرْكُمْ بِيهَا الكُلْهَا. 22وْآنَا بْعَثْتْهُولْكُمْ عْلَى خَاطِرْ الشَّيْء هَاذَا بَاشْ تَعْرْفُوا أَخْبَارْنَا وْبَاشْ يْشَجِّعْكُمْ.

23سَلاَمْ لِلإِخْوَة وِمْحَبَّة مْعَ الإِيمَانْ مِنْ عِنْدْ اللهْ الآبْ وْمِنْ عِنْدْ الرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ. 24نِعْمِةْ اللهْ مْعَ الِّي يْحِبُّوا رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ الكُلْهُمْ مْحَبَّة مَا تَفْنَاشْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index