Search form

أفسس 6:13

13هَاذَاكَا عْلاَشْ هِزُّوا السْلاَحْ الكَامِلْ الكُلُّو مْتَاعْ اللهْ بَاشْ تْنَجّْمُوا تْقَاوْمُوا فِي يُومْ الشَّرْ وْتِثْبْتُوا لِلإِخْرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index